Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenMassive Open Online Courses

MOOC: Introduction to Dutch

Sincerely this is one of the best language online courses I have attended. It is all very simple and easy to get and practice. As a linguist I find no remarks for now.

Tweet dit

In maart heeft het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) via een MOOC op het platform Futurelearn.com een introductiecursus Nederlands aangeboden. Er is gebleken dat kennis van het Nederlands onontbeerlijk is om een duurzame band met het land op te bouwen. Het Talencentrum wilde bovendien Groningen als stad en universiteit op een aantrekkelijke wijze presenteren.

Opzet van de cursus

De cursus Introduction to Dutch van de RUG is tot nu toe de enige vreemdetaalcursus op FutureLearn. Bij onze cursus ligt de aandacht op het verwerven van receptieve en productieve taalvaardigheden op weg naar A1. De cursus is opgebouwd rond dialogen, via video en audio. Hierbij was het uitgangspunt wat er aan taal nodig zou zijn als voorbereiding op een verblijf in een andere taal en cultuur. Daarbij hebben we een aantal onderwerpen geselecteerd die daarbij pasten, zoals jezelf voorstellen en praten over je werk of studie. Aan deze onderwerpen hebben we taalhandelingen en grammaticale onderwerpen verbonden (uitgelegd in speciale uitlegvideo´s en getest via quizzen). Deelnemers kunnen in video en audio luisteren naar moedertaalsprekers maar ook naar taalleerders van het Talencentrum, om te laten zien dat Nederlands leren haalbaar is. Voor het trainen van vocabulaire maken we gebruik van Quizlet, waarnaar vanuit de cursus gelinkt wordt. Quizlet is zeer geschikt om het vocabulaire op verschillende manieren te leren. In de cursus worden verschillende taalvaardigheden getraind. Lees- en luistervaardigheid komt aan bod in de dialogen. Voor schrijfvaardigheid vragen we de cursisten in het begin van elke week een bijdrage in het Engels te leveren. Aan het eind van de lesweek wordt gevraagd nogmaals te schrijven over hetzelfde onderwerp, maar nu in het Nederlands. Op deze manier ervaart de cursist wat hij al beheerst. Voor spreekvaardigheid zijn bij alle taalhandelingen opdrachten opgenomen met de instructie: luister en zeg na. Ook kunnen cursisten aan het eind van de cursus een spreekopname zetten op Soundcloud.

Resultaat eerste run in maart 2015

Er hebben zich 33.887 deelnemers aangemeld, waarvan het merendeel afkomstig was uit Nederland, gevolgd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit betekent dat niet dat alle aanmelders ook actief de hele cursus hebben gevolgd. Dat is kenmerkend voor een MOOC, veel mensen melden zich aan voor elke cursus die interessant lijkt, maar volgen in de praktijk niet alles. 18.412 inschrijvers zijn daadwerkelijk actief geworden en 3546 deelnemers hebben de cursus tot nu toe helemaal afgemaakt. Dit laatste aantal blijft stijgen. Omdat het cursusmateriaal beschikbaar blijft, kunnen cursisten doorleren zolang ze willen. Deelnemers bleken erg actief te zijn. De schrijfopdrachten werden door veel deelnemers gemaakt en er werden veel vragen gesteld. De cursus werd ook zeer positief gewaardeerd door de deelnemers.  En uit een enquête kwam deze score: 51% vond de cursus excellent en 41% good. Het verloop van de cursus en de beoordeling door cursisten zijn dus zonder meer positief. Wat misschien verbeterd zou kunnen worden is het aantal cursisten dat de hele cursus volgt. Uit analyse van de stappen blijkt dat veel cursisten afhaken wanneer wordt gevraagd vocabulaire te leren. Daarom is besloten om in de uitleg van Quizlet aan te geven dat deelnemers die echt Nederlands willen leren geadviseerd wordt alle woorden te leren, maar deelnemers die alleen willen kennismaken met Nederlands kunnen volstaan met het leren van een aantal frases. We zullen na afloop van de tweede run onderzoeken of dat leidt tot een toename van deelnemers die de hele cursus afmaken.

Meer informatie over de cursus.

Laatst gewijzigd:22 december 2017 10:51
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin