Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenFlipped classroom

Voor- en nadelen

Voordelen

Flipped classroom is een duidelijk voorbeeld van het effect dat een activerende onderwijsvorm kan hebben op de slagingspercentages van studenten. Het stelt docenten in staat, zeker wanneer zij onderwijs verzorgen aan groepen groter dan 100 studenten, om interactie te hebben met hun studenten door middel van moderne, makkelijk toegankelijke en vaak goedkope technologie. Het maakt tussentijdse (formatieve) toetsing van het begrip van studenten mogelijk. Van de docenten die deelnamen aan pilots waren 4 van de 6 docenten van mening dat studenten die de flipped classroom colleges hadden bezocht een beter begrip van het studiemateriaal en een sterkere leerervaring hadden. In drie gevallen was er een toename in slagingspercentage zichtbaar. Dit komt overeen met bestaand onderzoek. Grote verschillen werden hierin gevonden in slagingspercentages ten gunste van activerende onderwijsvormen (Freeman, et.al., 2014).

Aangetoond effect van actief leren (Freeman, et. al. 2014)
Aangetoond effect van actief leren (Freeman, et. al. 2014)

Nadelen

Er zijn ook beperkingen gevonden van de flipped classroom. Het werken en leren met activerende onderwijsvormen tijdens colleges is niet de norm aan onze universiteit. De meeste cursussen bieden colleges aan die vooral bestaan uit een traditionele aanpak waarbij de docent spreekt en de student passief toehoort. Wanneer flipped classroom werd ingezet in een enkele cursus, terwijl alle andere cursussen in het curriculum via de 'traditionele' manier werden onderwezen, bleek dat studenten het lastig vonden om zich aan te passen aan deze vernieuwende onderwijsmethode. Daarnaast leek een deel van de studenten, ondanks uitleg van de docenten, zich niet doordrongen van het feit dat een goede voorbereiding, voorafgaand aan het college, essentieel is voor het goed kunnen participeren in een flipped classroom. Hierdoor hadden sommige studenten weinig waardering en begrip voor flipped classroom. Dit uitte zich, bijvoorbeeld, erin dat studenten wel video's keken, bedoeld ter voorbereiding op het college, maar vervolgens niet naar college gingen, of dat studenten naar college gingen zonder zich te hebben voorbereid. Deze studenten hadden dus weinig baat bij een flipped classroom. Ook dit komt overeen met bestaand onderzoek (Van Vliet et.al., 2015).

Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 14:43
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin