Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenFlipped classroom

Benaderingen en tools: een vergelijking

We kunnen tools voor flipped classroom grofweg in drie categorieën indelen: Stemtools/Student Response Systems, tools voor het opnemen van video en discussieplatforms. De tools die hier worden aangedragen, zijn vooral geselecteerd op grond van gebruiksgemak voor de docent. Docenten kunnen snel aan de slag op hun werkplek, thuis of op de universiteit.

Stemtools/Student Response Systems

Het meest gebruikt zijn Mentimeter, Kahoot en Socrative. Alle drie zijn, tot op zekere hoogte, gratis om te gebruiken. Alle drie hebben gemeen dat zij eenvoudig te gebruiken zijn, goed toegankelijk via een smartphone of tablet en dat je er een gratis account op kunt aanmaken om zo je vragen op te slaan.

Verschillen

Er zijn een ook een aantal verschillen: Kahoot ziet er anders uit dan de andere twee. Het is meer gericht op competitie en heeft een speelser uiterlijk. Dit in tegenstelling tot Mentimeter en Socrative, met een wat zakelijker uiterlijk. Kahoot is een goede keuze wanneer je een competitie element wilt toepassen tijdens college. Maar, de grootte van de groep deelnemers is bij Kahoot beperkt. Hoe meer deelnemers je in Kahoot hebt, des te groter dient de snelheid van de Internetverbinding te zijn. Deze beperking geldt overigens ook voor Socrative: een goede werking tot maximaal 50 deelnemers is gegarandeerd. Hierdoor is Socrative niet erg geschikt voor grote groepen. Het voordeel van Socrative is weer dat je de uitkomsten van het stemmen kunt exporteren. Dit geldt overigens ook voor Kahoot, maar niet voor Mentimeter, waar dit een betaalde functie is. Ten slotte kun je met Mentimeter en Socrative verschillende soorten vragen aanmaken (ook open vragen) Kahoot kent enkel multiple choice. Bij alle drie is het mogelijk zelf te bepalen wanneer de antwoorden van de studenten in beeld komen. Zo kan een “peer-discussion” worden gevoerd zonder dat studenten worden beïnvloed door de antwoorden van anderen.

Conclusie

Om bandbreedte problemen te voorkomen voor grote groepen (100+) lijkt Mentimeter de beste tool. Voor 150 gebruikers heeft Kahoot al een 5-6 mbit verbinding nodig. Echter, wanneer je graag een competitief element wilt toevoegen, is het zeker de moeite waard om uit te zoeken of Kahoot goed kan draaien in de collegezaal. Socrative lijkt te beperkt voor de meeste groepen binnen de RUG.

Een tool die een aparte vermelding dient te hebben is Feedback Fruits. Feedback Fruits is een tool voor samenwerkend leren die op dit moment getest wordt in pilots aan onze universiteit. Het voordeel van deze tool is dat het een leeromgeving is (te combineren met Blackboard/Nestor) waarin zowel een stemtool als ook andere mogelijkheden aanwezig zijn. Gezien de kosten van deze tool zal echter eerst een centrale beslissing moeten worden genomen, alvorens Feedback Fruits breder kan worden ingezet aan onze universiteit.

Voorbeeld van een flipped classroom
Voorbeeld van een flipped classroom
Opnemen van video

Voor docenten die zelf korte video’s willen maken (voor instructies zie hoofdstuk 7) zijn verschillende tools beschikbaar. Aan onze universiteit wordt door docenten vaak ‘screencast-o-matic’ gebruikt. Deze eenvoudige tool kan gebruikt worden om een video op te nemen binnen de internetbrowser, maar kan ook op de computer worden gedownload. Een andere bekende tool is Camtasia. Het voordeel van Camtasia is dat het meer mogelijkheden tot het nabewerken (‘editen’) van video’s biedt , in tegenstelling tot Screencast-o-matic, die enkel een aantal basisfuncties op dit gebied heeft in de betaalde versie van het programma. Verder kunnen in Screencast-o-matic opnames worden gemaakt van maximaal 15 minuten. Beide programma’s kunnen een schermopname maken, waarbij je bijvoorbeeld een powerpoint kunt opnemen en eventueel combineren met een camerabeeld/webcam. In beide programma’s is het maken van een opname vrij eenvoudig, wat inhoudt dat je op elk gewenst moment en op elke gewenste plaats een video kunt maken.

Discussieplatforms

Het gebruiken van discussieplatforms binnen flipped classroom is zeer nuttig. Het kan gebruikt worden om studenten vragen te laten posten over de onderwerpen van de cursus, die kunnen worden verzameld door de docent en gebruikt tijdens het college. Het meest voorkomend is het platform van Nestor/Blackboard. Het voordeel van Nestor is dat het al gebruikt wordt als elektronische leeromgeving en er dus geen extra platform nodig is. Voor docenten met wat meer ervaring in het gebruik van Nestor is de Course Organizer een uitstekende tool. Activiteiten binnen een flipped classroom worden zo in een planning opgenomen, en aan elkaar gekoppeld. Ook kan er gebruik gemaakt worden van Google Communities. Alle studenten en docenten hebben een Google account waarop ingelogd kan worden met het RUG-account. Het nadeel hiervan is dat studenten en docenten apart een Google+ profiel moeten aanmaken en dat het een extra platform creëert naast Nestor/Blackboard. Ten slotte heeft het al eerder besproken Feedback Fruits ook vele mogelijkheden tot online groepsdiscussies. Op dit moment worden deze getest.

Laatst gewijzigd:22 december 2017 10:46
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin