Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenFlipped classroom

Flipped video's

Korte videoclips worden veel gebruikt om studenten voor te bereiden op interactie tijdens college. Deze video’s behandelen kort de belangrijkste onderwerpen, en stellen de belangrijkste vragen in het vakgebied aan de orde.

Een korte handleiding beschrijft de keuzes die een docent kan maken hierin. Bijvoorbeeld: 1 docent neemt clips op als manier om feedback aan studenten te geven. In plaats van het uitschrijven van de feedback neemt hij een korte clip op waarin hij laat zien hoe een bepaalde berekening is gemaakt. Dit is sneller dan het opschrijven van de berekening, omdat hij hardop denkt terwijl hij de berekening doet, de precieze bewoording is minder relevant. Met hulpmiddelen voor opname, zoals screencast-o-matic.com kan dit makkelijk gedaan worden vanaf de werkplek of thuis, op elke tijd van de dag.

Video kan natuurlijk ook gemaakt worden bij de verschillende AV diensten. Dit geeft hogere kwaliteit, maar kost meer tijd, en meer planning is nodig. In dit rapport wordt het opnemen van clips via de verschillende AV dienst niet besproken, wel wordt in Appendix 2 verwezen naar de verschillende diensten. Dit rapport geeft een alternatieve manier van werken, voor het opnemen van clips die gebruikt worden binnen de context van een vak, en niet binnen een openbaar beschikbare omgeving (zoals binnen een MOOC).

Om het docenten mogelijk te maken videoclips op te nemen in de activiteiten van hun vak is een goede integratie met Nestor nodig. Het zou makkelijk moeten zijn voor docenten om hun eigen videos te plaatsen. Dit wordt aangepakt in een ander (universiteitsbreed) project.

Twee manieren van werken: via de AV dienst, of op de eigen werkplek
Twee manieren van werken: via de AV dienst, of op de eigen werkplek
Laatst gewijzigd:05 oktober 2015 17:00
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin