Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenFlipped classroom

Onderwijsontwerp

Het ontwerp van een flipped classroom is gelijk aan het ontwerpen van een regulier vak. Leerdoelen passen bij de uitgevoerde toetsing, toetsing past bij de leermethode die wordt gebruikt. De gekozen leermethode leidt tot een planning van activiteiten in een vak. Een vak past binnen de doelen zoals vastgesteld in het curriculum, en de losse activiteiten leiden naar een goede toets. De vraag van studenten “moeten we dit leren voor het tentamen?” wordt niet meer gesteld als duidelijk is op welke manier de losse activiteiten in een vak worden afgesloten door een toets. Dus ook voor het ontwerpen van een flipped classroom is de samenhang tussen doelen, werkvormen en toetsing belangrijk.

Doelen

Duidelijke (en uitdagende!) doelen voor studenten zijn nodig, met een koppeling naar het curriculum: Wat verwachten studenten, het management van de faculteit, en collega docenten van dit vak? Studenten (en collega docenten) zijn meestal niet gewend aan een flipped classroom, dus het is belangrijk om verwachtingen duidelijk te maken: van studenten wordt verwacht dat ze zich voorbereiden voordat ze college komen. Zonder voorbereiding is het onmogelijk om het college te volgen.

Werkvormen

Planning van de voorbereiding van de student, feedback, en andere activiteiten wordt makkelijker door de onderstaande tabel.

Het plannen van activiteiten van docent en student (uit “The official peer instruction blog”, Schell, 2012).
Het plannen van activiteiten van docent en student (uit “The official peer instruction blog”, Schell, 2012).

De docent neemt korte videoclips op, en plaatst (lees)opdrachten. Studenten beantwoorden via de leeromgeving. Op basis van de gegeven antwoorden plant de docent het college. De docent selecteert de meest interessante antwoorden, slaat onderdelen over die prima zijn begrepen en behandelt onderdelen die slecht zijn begrepen.

Toetsing
Toetsing kan tijdens (formatief) en na de activiteiten van het vak (summatief). Flipped classroom verbetert vooral formatieve toetsing omdat studenten zelf merken of ze het tempo kunnen volgen. Tijdens college zijn verschillende activiteiten mogelijk: op basis van actuele

vragen worden discussies gehouden, studenten geven presentaties en werken aan opdrachten. Zo krijgen studenten feedback van hun docent en van hun medestudenten. Systemen om feedback snel en makkelijk te verzamelen zijn handig voor grotere groepen. Op de RUG wordt onder andere Mentimeter, Kahoot, Todaysmeet en Feedbackfruits gebruikt. Belangrijk bij discussievragen is dat er geen goed antwoord is. Studenten construeren hun antwoord op basis van voorbereiding op het college. Vragen gaan over de grote debatten in het vakgebied, het grijze gebied. Door voorbereiding krijgen studenten feitenkennis. Diep leren en het worstelen met problemen gebeurt op college, waar docent en medestudenten kunnen helpen.

Het ontwerp van flipped classrooms kan worden ondersteund door professionals, bijvoorbeeld door het volgen van een individueel onderwijsontwerp traject . Verder kan het ontwerp van een flipped classroom worden gedaan in het BKO traject .

Laatst gewijzigd:05 oktober 2015 17:14
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin