Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenFlipped classroom

Ervaringen docenten in pilots

Met de docenten (6) die hebben meegedaan aan pilot projecten zijn open interviews gehouden. Meer informatie (interview vragen, docenten die hebben meegedaan, volledige tekst) over deze interviews is hier te vinden. De interviews, verslagen, en samenvatting zijn geschreven door Esther Bouma (ES&I). Esther heeft zelf niet meegewerkt aan de pilots, zo is de objectiviteit van de interviews vergroot. Hieronder een samenvatting.

Redenen en ervaringen

De twee voornaamste redenen om mee te doen waren:

 1. ervaring op doen met dit innovatieve onderwijsconcept en
 2. om studenten actief te stimuleren om van te voren met de stof bezig te gaan en in het college kritisch na te laten denken

De geïnterviewde docenten hebben de pilots als leuk en motiverend ervaren. 'Het is veel interessanter om met studenten in discussie te gaan en hen hogere cognitieve vaardigheden aan te leren dan de inhoud van een boek te herhalen'. Lastige momenten waren vooral wanneer een activiteit (zoals een discussie) tijdens het college niet op gang kwam. Dit kwam deels doordat sommige studenten zich onvoldoende hadden voorbereid of niet geïnteresseerd waren, maar ook doordat sommige studenten bang zijn om iets verkeerds of doms te zeggen.

Tijdsinvestering

De extra tijdsinvestering varieert sterk: tussen de 1 uur extra per college tot 150 uur extra (in het bijzonder bij het maken van de video's). Niet alle docenten hebben zelf video's gemaakt maar dat dit de meeste tijd omvat is duidelijk. De docenten zijn zeer tevreden over de ondersteuning vanuit ESI, zowel op het gebied van onderwijskundig advies als de praktische ondersteuning (zoals inkorten filmpjes, plaatsen materiaal op Nestor).

Reacties van studenten

De reacties van de studenten op het flipped classroom concept zijn divers. Sommige studenten zijn positief maar anderen willen liever gewoon 'standaard' college. De derdejaars en master studenten nemen actiever deel dan de tweedejaars. De studenten die zich niet hadden voorbereid vonden het college lastig te volgen. De studenten zijn over het algemeen zeer positief over de filmpjes omdat de informatie (meestal) kort en bondig uiteen wordt gezet, ze precies weten hoe lang het duurt en het in hun eigen tijd kunnen bekijken. Ook waren ze positief over Tools als Kahoot en Mentimeter.

Onderwijskundige meerwaarde

Bij drie vakken zijn analyses gedaan naar de relatie tussen flipped classroom en het cijfer. Bij deze vakken was het slagingspercentage en gemiddeld cijfer hoger dan in voorgaande jaren. Studenten die actief meededen en/of op het college aanwezig zijn geweest hadden een hoger cijfer. De zes geïnterviewde docenten vinden dat flipped classroom zeker een onderwijskundige meerwaarde heeft en geven aan in de toekomst verder te willen blijven werken met dit concept. Een docent zegt: 'Ik heb het idee dat mijn studenten meer geleerd hebben. Dat zie ik niet alleen terug in het hoge slagingspercentage maar merk ik ook in de discussies. De doelstelling 'op hoog niveau participeren in discussies over het vakgebied' is, voor de meeste studenten, behaald.' Een ander zegt: 'Ik kan nu mijn studenten helpen bij het ontwikkelen van hogere cognitieve vaardigheden. Het boek wordt een aanvulling waar ik op voortbouw. Door flipped classroom heb ik tijd vrij in het college om op hoger niveau te werken.'

De toekomst van flipped classroom

Studenten lijken het lastig te vinden om te wennen aan een andere, actievere manier, van werken. Wanneer flipped classroom binnen een geheel blok of semester gebruikt wordt, en niet binnen een losstaand vak, kunnen studenten er beter aan wennen. Het is ook van belang de studenten van te voren goed voor te lichten over het nut en de voordelen. Onder docenten en bestuurders van de RUG blijkt er geen eenduidig beeld te zijn; flipped classroom is meer dan van te voren een video bekijken op Nestor'. Wil flipped classroom een duidelijke rol krijgen binnen het onderwijs aan de RUG dan moet er eerst worden vastgesteld wat wel en wat geen FC is.

Ondanks dat de meeste faculteitsbesturen flipped classroom een interessante ontwikkeling vinden zien veel docenten er tegenop. Zij twijfelen aan de onderwijskundige meerwaarde, denken dat het veel extra werk oplevert en weten ook niet hoe ze de lesstof moeten omvormen. De ondersteuningsmogelijkheden van ESI (flipped classroom cursussen en op maat advies) moeten meer bekendheid krijgen bij de faculteiten.

Tips van de docenten:
 • Bedenk goed waarom je wilt flippen
 • Praat met docenten en ESI mensen
 • Experimenteer, durf, probeer uit!
 • Laat iemand met je meekijken, voor een frisse blik
 • Extra tijd investering wordt terug verdiend in de jaren erna
 • Evalueer het proces zodat we weten wat het effect is van de nieuwe onderwijsvormen
 • Blijf bij jezelf!
 • Gebruik van Tools als Mentimeter en Kahoot voor het toetsen van kennis of peilen van meningen
 • Open een Twitter Wall waarop (anoniem) vragen en/of opmerkingen geplaats kunnen worden
Tips bij het maken van video's
 • Maak van te voren een script
 • Bedenk goed wat je leerdoel is
 • Houd de aandacht vast door zinvolle animaties/beelden/tekst
 • Zorg voor een goede audio tool
Laatst gewijzigd:05 oktober 2015 17:07
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin