Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningPart of University of Groningen

E-learning

E-learning Project results Flipped classroom

Flipped classroom

flipped classroom
flipped classroom

Actieve studenten bouwen informatie om tot kennis en hebben meer lol dan passieve studenten. Maar hoe activeren we de studenten? Met een nieuwe aanpak ("flipping the lecture") en het gebruik van andere hulpmiddelen is het mogelijk om studenten te verleiden zich voor te bereiden op colleges. Voorkennis wordt zo vooraf bestudeerd. De collegetijd gebruikt u dan voor interactie en discussie. Op deze manier wordt contacttijd ook echt gebruikt als contacttijd: contact tussen studenten onderling en contact tussen student en docent. Nieuwe tools (het opnemen van korte videoclips, en "webapps") maken het mogelijk om vragen en antwoorden van studenten direct te gebruiken tijdens college. Zo wordt een hoorcollege een werkcollege.

'Flipped lecturing en interactief onderwijs'

Van november tot augustus 2015 is een groep docenten en onderwijsondersteuners bezig geweest met experimenten en samenwerking rondom de "flipped classroom". Dit is mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de eerste projectenronde e-learning aan de RUG. Het project zoals hier beschreven heet: 'Flipped lecturing en interactief onderwijs'. Het doel van dit rapport is het delen van ervaringen uit deze pilotprojecten met de universitaire gemeenschap. Pilots hebben in dit project centraal gestaan. Docenten hebben ervaringen opgedaan met het concept "flipped classroom", en reacties van studenten zijn gepeild. Het is niet altijd eenvoudig om het onderwijs "anders" te doen. Binnen de pilots is de interactie met studenten op vele verschillende manieren vormgegeven. Studenten hebben samenvattingen geschreven in "blogs", meerkeuzevragen beantwoord, discussies gevoerd via online fora, gepost of "twitter walls", directe reacties gegeven via Mentimeter, of om punten gestreden via Kahoot. Voorbeelden van interactie zijn op verschillende plekken in dit rapport te vinden, en zijn te lezen in de interviews met docenten. Beslissingen over de vorm van interactie worden genomen tijdens het cursusontwerp. Kennis delen gebeurt via dit rapport, maar is ook gedaan op verschillende studiedagen en bijeenkomsten (zoals het e-learning seminar op 9 april 2015). Voor het ondersteunen van docenten zijn de juiste tools nodig. Er is veel aandacht voor het maken van korte videoclips. De teksten op deze website komen uit het rapport 'Flipped lecturing en interactief onderwijs'. Deze kunt u ook in zijn volledigheid hier downloaden. Wij hopen dat dit rapport en deze website leidt tot meer gebruik van actieve vormen van leren, met flipped classrooms daarbij als voorbeeld.

Laatst gewijzigd:29 juni 2016 14:34
printView this page in: English
Follow us onyoutube twitter linkedin