Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningPart of University of Groningen

E-learning

E-learning Project results Course support

Cursus: Europees Recht

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Het doel van deze pilot is het ontwerpen en maken van korte video ́s en deze integreren in het te herontwerpen vak Europees recht volgens het principe van de ‘flipped classroom’. Op deze manier willen de docenten meer aandacht realiseren voor de vaardigheden die de moderne jurist zich eigen zal moeten maken, en willen zij het vak meer verdieping geven, uitdagender en toegankelijker maken voor de student, en meer aandacht besteden aan vaardigheden, door middel van meer interactie tussen de docenten en de studenten tijdens de hoorcolleges op basis van de korte video’s.

De wens om te komen tot een Flipped European Law Classroom vindt zijn oorzaak in het gegeven dat de docenten met twee mensen hoogwaardig en aansprekend onderwijs willen verzorgen voor een groep van ongeveer 800 studenten die het vak als boeiend, maar moeilijk en erg breed, ervaren. Zij willen de uitgangspunten van het vak (een vrijwel volledig overzicht van het Europees recht op een niveau dat de studenten in staat stelt kritisch te reflecteren op het recht en zijn ontwikkeling) handhaven en meer aandacht besteden aan de bijzondere vormen van rechtsvorming en de bijhorende vaardigheden in het college.

Het uiteindelijke doel is dus een grotere groep studenten intensief kennis laten maken met Europees recht op een wijze die ze actief betrekt bij de Europese rechtsvorming zodat ze deze bijzondere methode van rechtsvorming goed gaan begrijpen en er echt mee aan het werk kunnen.

Door delen van de stof als flipped lecture aan te bieden komt tijd vrij in het hoorcollege om dit meer interactief te maken. De flipped lectures, waarbij de video’s worden ingebed in toetsvragen, bieden de studenten verder de mogelijkheid hun eigen kennis en vaardigheden te toetsen om zo met meer zelfvertrouwen aan het vak deel te nemen. Bij een goed voorbereid en uitgevoerd flipped lecture, kan de efficiëntie van het vak verbeterd worden en kan het ontbreken van werkgroeponderwijs meer dan gecompenseerd worden.

Naast deze aan het vak Europees recht gerelateerde doelstellingen, willen de docencten op deze manier in kaart brengen in hoeverre de flipped lecture kan bijdragen aan de hernieuwde vormgeving van het academisch onderwijs in het tijdperk waarin lineair aanbod van content achterhaald is en het aanbieden van een college als videostream onwenselijke gevolgen met zich meebrengt voor het onderwijs, zoals uitstelgedrag.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2015 16:19
Follow us onyoutube twitter linkedin