Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenCursusondersteuning

E-learning hackathon

In 24 uur een boost geven aan E-learning in het onderwijs

Het UMCG is in september 2014 gestart met een nieuw medisch bachelor curriculum, G2020 genaamd. Eén van de ambities van dit nieuwe programma is om het gebruik van technologie in het onderwijs uit te breiden.

Om in één klap een impuls te geven én docenten en studenten te betrekken bij het onderwerp e-learning, hebben wij het initiatief genomen om als eerste in Nederland een e-learning Hackathon op het gebied van Medisch onderwijs te organiseren.

Allereerst hebben wij docenten en studenten gevraagd om innovatieve ideeën in te sturen. Er zijn ruim 30 ideeën ingezonden, die door een commissie zijn beoordeeld. Vijf initiatieven zijn geselecteerd om te worden gepitcht tijdens de hackathon. Vervolgens hebben wij een campagne opgezet om intern en extern deelnemende teams te werven. Uiteindelijk hebben 8 teams zich aangemeld, het maximum aantal wat wij wilden herbergen.

Tijdens de 24 uur durende hackathon werkten studententeams, teams van softwareontwikkelaars en teams waarin student, docent en ontwikkelaar gezamenlijk participeerden, hard om het beste prototype te ontwikkelen. Een aantal teams heeft zich daarbij gericht op een gepitcht idee, een aantal op een eigen idee. De sfeer was geweldig creatief en energiek. Ook het aanwezige publiek heeft genoten. De dag is vastgelegd op foto en video en ook de pers heeft het initiatief opgepikt. Ter inspiratie hebben wij een inspirerende hacker uitgenodigd om te komen spreken.

De initiatieven waaraan gewerkt is zijn de volgende:

 • De Globe: Studenten de mogelijkheid geven om elkaars producten te raadplegen aangaande een onderzoek naar gezondheidszorg in verschillende landen. Grafisch aantrekkelijk.
 • Een tool waarmee studenten zelf toetsvragen kunnen ontwikkelen en voorleggen aan medestudenten (vanuit het uitgangspunt dat leren het meest effectief is in een docerende rol). Aanleveren van vragen levert 'credits' en 'expertlevel' op.
 • Een tool waarmee inhoudelijke 'hiaten in het onderwijs' door studenten zelf kunnen worde ingevuld door het aanleveren van relevante content en toetsvragen.
 • Een tool waarmee studenten real-time tijdens colleges met hun device kunnen aangeven dat zij een onderwerp onvoldoende begrijpen. Docent ziet real-time aantal reacties van studenten en kan hier op inspringen.
 • Uiteindelijk was voor de 3 beste prototypes een geldprijs beschikbaar.


Output van de hackathon is:

 •         Een kant en klaar draaiboek voor de organisatie van een hackathon
 •         Uitbreiding van ons netwerk
 •         Inzicht in de mogelijkheden die technologie ons kan bieden
 •         Enthousiasme over E-learning onder studenten en docenten

Belangrijke opgedane kennis zijn:

 •         Verzorg de deelnemers goed, zij zijn goud waard (wij hadden dit overigens goed voor elkaar)
 •         Denk van tevoren goed na over vervolgstappen na de hackathon en communiceer hierover
 •         Maak van tevoren duidelijk hoe eventuele toekomstige samenwerking er uit kan zien

Meer weten? U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen!

Jasper Hollenbeek Brouwer, j.hollenbeek.brouwer@umcg.nl

Laatst gewijzigd:03 november 2017 11:45
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin