Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenCursusondersteuning

Cursus: Online open statistiek tutorial

Tutorial
Tutorial

Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een e-learning module ontworpen voor studenten die met hun thesis bezig zijn. Deze module staat open voor alle studenten. De module bestaat uit een achttal onderwerpen die steeds op een vergelijkbare wijze worden behandeld. Deze topics zijn:

  • Correlation
  • Reliability Analysis
  • Chi square
  • Factor analysis
  • ANOVA
  • Regression analysis
  • Moderation
  • Mediation
Inhoud

Eerst is er een videolecture (korter dan 10 minuten). De tekst daarvan is ook beschikbaar als pdf. Deze lecture is bedoeld om studenten snel toegang te geven tot voor hen (in die fase van hun studie) relevante informatie: korte opfrisser (waarvoor dient deze methode), wanneer toepasbaar, wanneer niet.

Vervolgens is er een tutorial waarin de toepassing van de methode binnen statistische software wordt uitgelegd aan de hand van screencasts. Momenteel gebruiken we daartoe SPSS< maar op termijn zou dit uitgebreid kunnnen worden naar andere software (Stata, Eviews, R, etc) als daar behoefte toe bestaat bij de studenten. In de tutorial wordt ook aandacht gegeven aan de wijze van presentatie van de uitkomsten van de statistische toets. De gehanteerde dataset is beschikbaar, zodat studenten de analyse ook zelf kunnen herhalen om zich de methode (opnieuw) eigen te maken.

Tenslotte is er een zelf-test beschikbaar met een aantal vragen die bedoeld zijn als check of ze de ins en outs van de methode voldoende begrijpen. Op de Nestor organization is ook een open forum waar ze elkaar vragen kunnen stellen (niet- moderated) en een sectie met tips en achtergrondmateriaal. Alle FEB studenten die zich inschrijven voor een bachelor of masterthesis krigen van Nestor support automatisch toegang tot deze organisation. Ook kunnen docenten handmatig studenten toevoegen aan de organisation. Als andere faculteiten deze module ook beschikbaar willen stellen aan hun studenten, dan kan en mag dat. Studenten kunnen zichzelf inschrijven. We hopen dat deze functionaliteit aan onze doelen gaat beantwoorden. De thesisbegeleiders zijn in elk geval al erg tevreden met het kunnen verwijzen in plaats van zelf moeten herhalen van de stof die studenten eigenlijk al paraat moeten hebben op dat moment in hun studie, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de verdiepingsslag in hun eigen gebied.

Contact: Sanne Ponsioen en Jan Riezebos

Vraag 3
Vraag 3
Laatst gewijzigd:30 juni 2016 15:38
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin