Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningOrganisatie

Visie

E- learning activiteiten aan de RUG hebben als doel te ondersteunen waar de RUG sterk in is: het verzorgen van on-site academisch onderwijs van hoge kwaliteit. Een waardevolle en positieve campuservaring, waarbij interactie met medestudenten en academici centraal staat, is van groot belang. Door de inzet van e-learning ontstaat er niet minder face-to-face interactie, maar juist meer ruimte voor intensievere begeleiding en discussie.

Onderwijsinovatie

E-learning wordt gezien als een manier om het eigen onderwijs te innoveren en daarmee te verbeteren. Het gebruik van ICT zorgt voor een moderne leeromgeving die past bij de huidige generatie studenten. De definitie van e-learning van Clark and Mayer (2011) is daarom het uitgangspunt: ‘instruction delivered on a digital device such as a computer or mobile phone that is intended to support learning’.

Nieuwe groepen, nieuwe manieren

Onze visie op e-learning is gebaseerd op het feit dat recente ontwikkelingen laten zien dat het tegenwoordig goed mogelijk is met ICT grote groepen studenten –al dan niet op afstand- onderwijs te laten volgen. De definitie van e- learning maakt geen onderscheid tussen verschillende doelgroepen, onderwijstypes en leervormen. Dit biedt de RUG de mogelijkheid om nieuwe groepen van studenten te onderwijzen, maar vooral ook om groepen studenten op nieuwe manieren te onderwijzen.

Drie fases

E-learning kan volgens deze visie door de RUG in drie verschillende fases worden toegepast: 1) in de fase voorafgaand aan de studie –studiekeuze en matching-, 2) in de fase van de opleiding aan de RUG en in de post-academische fase, 3) voor RUG-alumni en anderen die een leven lang willen leren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het bevorderen van de juiste match tussen aankomende student en opleiding;
 • het verbeteren van een evenwichtige samenstelling van de instroom;
 • het beter toebereiden van de aankomende student voor de gekozen bachelor- of masteropleiding;
 • het bevorderen van samenwerking tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling;
 • het geven van frequente feedback aan studenten;
 • het vergroten van de tijd die studenten aan hun onderwijs besteden (time on task);
 • het bevorderen van actieve werkvormen waarin studenten echt aan het werk moeten met hun leerstof;
 • het inspelen op verschillende leerstijlen/niveaus bij studenten;
 • het onderhouden van inhoudelijke contacten met alumni en alumninetwerken;
 • het inspelen op de wens van werkgevers en werknemers voor lifelong learning.

E-learning en onderwijsvisie

Aangezien e-learning in eerste instantie wordt gezien als een middel om het on-site onderwijs te verbeteren, zal de inzet van de middelen zoveel mogelijk in de onderwijsvisie van de RUG moeten passen. In de Onderwijsvisie 2012-2015 van de RUG ligt de nadruk om de volgende middelen om (o.a.) bovenstaande doelen te bereiken: Research Driven Education, Learning Communities en de International Classroom.

Internationaal georiënteerd

De RUG profileert zich steeds duidelijker als internationale universiteit met een internationale studentenpopulatie. E-learning moet daarom zowel het onderwijs aan Nederlandse als buitenlandse studenten ondersteunen.

Didactiek en expertise

Om de inzet van e-learninginstrumenten zo effectief mogelijk te laten zijn, is er onder docenten aandacht nodig voor in ieder geval een tweetal zaken:

 1. De inzet van e-learninginstrumenten vergt op sommige punten een andere didactiek dan de ‘klassieke’.
 2. De inzet van e-learninginstrumenten vergt expertise over het gebruik van deze instrumenten zelf en overzicht van de mogelijkheden.
Laatst gewijzigd:04 mei 2016 14:29
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin