Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learning

Save the Date: Seminar Privacy in het onderwijs (4 oktober)

22 juni 2016

Save the date

Dinsdag 4 oktober 2016 van 13:00 tot 17:15 uur. Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het seminar.

Thema

We willen met u ons richten op gegevens in de onderwijsketen in het Hoger Onderwijs en de bescherming ervan. In het bijzonder op de privacy-aspecten bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze studenten binnen deze keten. Onze aanpak is om thematisch van buiten naar binnen te werken. Buiten is dan bijvoorbeeld wet- en regelgeving en relevante (technische) ontwikkelingen in de samenleving. Binnen is de RUG zelf; wat gebeurt er in het kader van privacy en security van persoonsgegevens in de student life cycle.

Doel

Het doel van dit seminar is het bevorderen van ons bewustzijn voor de verwerking van de persoonsgegevens in (onderwijslogistieke) keten en de privacy te verhogen om (onbewuste) schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voorkomen.

Voor wie is dit seminar bedoeld?

Medewerkers onderwijsadministraties, beleidsmedewerkers, studieadviseurs, studentendecanen, examencommissies, docenten, onderwijsdirecteuren, studentvertegenwoordigers. Kortom iedereen!

Aramis Jean Pierre
Aramis Jean Pierre
Dimitri Tokmetzis
Dimitri Tokmetzis

Sprekers

  • Dimitri Tokmetzis is historicus en datajournalist van De Correspondent , met een missie: de technologie die ons leven bepaalt toegankelijk maken voor iedereen. Want, zo zegt hij, ‘Technologie is te belangrijk om aan nerds over te laten.’
  • Aramis Jean Pierre is al ruim 10 jaar Functionaris voor de gegevensbescherming (FG; Data Protection Officer) bij DUO. Hij is expert op het terrein van bescherming van persoonsgegevens in de onderwijsketen.

Achtergrondinformatie

Vanaf het moment dat een student zich meldt bij de Rijksuniversiteit, tijdens het volgen van onderwijs, tot en met de uitreiking van een diploma worden er gegevens verzameld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Op grond van de AVG krijgen betrokkenen meer regie over hun persoonsgegevens. De universiteit moet er voor zorgen dat de betrokkenen (studenten) goed worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en er voor zorgen dat deze gegevens veilig worden verwerkt.

De Europese verordening is onlangs gepubliceerd en inwerking getreden en vervangt dus de Wet op bescherming persoonsgegevens (wbp). Organisaties hebben nu twee jaar de tijd om de verordening te implementeren.

Al enige jaren is de universiteit bezig om de administratieve ondersteuning van de student life cycle te verbeteren. Vaak betekent dit digitaliseren en automatiseren. De beveiliging van de achterliggende informatiesystemen en de waarborging van de privacy van alle 30.000 studenten is daarbij van groot belang.

Laatst gewijzigd:24 augustus 2016 13:22
printView this page in: English

Meer nieuws

Volg ons opyoutube twitter linkedin