Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningPart of University of Groningen

E-learning

E-learningFor whom?

Matching

Wil je je aanmelden voor een opleiding zonder decentrale selectie voor het studiejaar 2015/2016? Dan moet je dit doen vóór 1 mei 2015. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten 'matchingsactiviteit'. Bij zo’n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink. Waarschijnlijk moet je voor een matchingsactiviteit een reisje naar Groningen maken.

Het matchingstraject begint ermee dat je, na je aanmelding in Studielink, een intakeformulier ontvangt met vragen over onder meer je verwachtingen en motivatie. Daarna volgt in veel gevallen een activiteit bij de gekozen studie. Wat het anders maakt dan een Open Dag, is dat het aftasten bij matching allemaal nóg concreter wordt. Het is ook geen voorlichting, maar een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Bij veel studies moet je voor een matchingsactiviteit naar de RUG komen. Bij zulke activiteiten wordt vaak gebruik gemaakt van e-learning. Als je voor een activiteit in Groningen wordt uitgenodigd, hoor je niet alleen van alles over de opleiding, maar kun je ook persoonlijke kwesties kwijt bij een studieadviseur of luisteren naar de ervaringen van eerstejaars.

Opleidingen met een numerus fixus werken met decentrale selectie en kennen geen matching.

Meer informatie?

  • Bekijk de veelgestelde vragen over matching
  • Bekijk ook de actuele informatie rondom inschrijvingen
  • De procedures en data verschillen per opleiding. Voor de exacte regeling kun je het beste kijken op de site van de studie (faculteit) over matching of contact opnemen met de matchingcoördinator van de faculteit. Hieronder vind je de contactadressen. Kijk eventueel op de faculteitenpagina om te zien welke opleiding onder welke faculteit valt. De data van de matchingsactiviteiten voor het studiejaar 2015-2016 zullen in het begin van 2015 hier geplaatst worden.
  • Het Studenten Service Centrum (SSC) van de RUG biedt ondersteuning als je voor of na matching nog met studiekeuzevragen zit. Er is een belspreekuur en twee keer een workshop. Zie onder aan deze pagina.

Faculteit Meer informatie
Faculteit der Letteren
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wijsbegeerte
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
(matching alleen bij Sociologie en Pedagogiek)
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Faculteit Medische Wetenschappen (matching alleen bij Bewegingswetenschappen)

Studiekeuzevragen voor of na matching?

Het Studenten Service Centrum (SSC) van de RUG biedt ondersteuning als je voor of na matching nog met studiekeuzevragen zit. Je kunt elke werkdag  bellen met iemand van het studiekeuzeteam, tel. 050 - 363 8066, of mailen naar ssc-info@rug.nl .

Laatst gewijzigd:22 mei 2015 13:10
Follow us onyoutube twitter linkedin