Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Post-academische fase

Hoe maak ik een MOOC?

Het MOOC proces is wel anders dan een gewone cursus ontwerpen en geven. Houdt rekening met dat het veel tijd en geld kost en dat slechts weinig bestaand materiaal hergebruikt kan worden omdat de MOOC setting zich niet goed leent voor materialen die wel werken in een klaslokaal.

Planning

Het maken van een MOOC duurt ongeveer negen maanden en bestaat uit de volgende fases:

 1. Definitiefase                                             ±2 maanden
 2. Ontwerpfase                                            ±2-3 maanden
 3. Productiefase (inclusief cursuspagina)        ± 3 maanden
 4. Testfase                                                   5 weken
 5. Live                                                         3-6 weken
 6. Evaluatie

Daarnaast begint 3 maanden voor de cursus start de marketingcampagne. Gedurende deze maanden heb je te maken met een groot aantal stakeholders.

Fases

 1. Definitie: Tijdens de definitiefase wordt er uitvoerig gesproken over doel, doelgroepen, leerdoelen, inhoud, toetsing, omvang, hoe anders een MOOC werkt ten opzichte van on-campus onderwijs, projectaanpak, projectteamsamenstelling en, het MOOC platform en wordt er aan het einde een course plan (inclusief een grof ontwerp) opgeleverd, die goedgekeurd wordt door Educational Support and Innovation.
 2. Ontwerp: Tijdens de ontwerpfase worden alle weken, thema’s en stappen uitgewerkt, storyboards geschreven en afgestemd met onderwijskundigen, toetsdeskundigen en MOOC experts. Uiteindelijk wordt een cursusontwerp met storyboards opgeleverd die goedgekeurd wordt door Educational Support and Innovation.
 3. Productie: Tijdens de productiefase worden alle video’s geschoten en na 2-3 editingrondes van ondertiteling voorzien en met alle andere cursusmaterialen op het platform gezet. Dit moet 5 weken voor lancering af zijn. Daarnaast moet 3 maanden voorafgaande aan de lancering ook de course page (kijk op de FutureLearn website voor voorbeelden) opgeleverd worden, met cursusbeschrijving en trailer. Voordat de course page gepubliceerd mag worden, dient Educational Support and Innovation hier akkoord voor te geven.
 4. Marketing: Op het moment dat de course page wordt gepubliceerd door FutureLearn, start ook de marketingcampagne. Op dit moment ligt de regie hiervoor bij de faculteit en ondersteunt centraal, maar dit kan mogelijk in de toekomst veranderen. Het is verstandig om in een eerder stadium al met de marketingmedewerkers om tafel te zitten om te kijken hoe de cursus gepromoot kan worden.
 5. Test: De testfase duurt 5 weken en tijdens deze fase zullen MOOC Coordinator, toetsexperts, onderwijskundigen, student testers en FutureLearn de cursus van feedback voorzien. Omdat de reikwijdte van de cursus zo groot is is het garanderen van de kwaliteit enorm belangrijk. In deze fase wordt er nog veel bijgeschaafd.
 6. Live: De livefase is relatief rustig omdat het voorwerk al gedaan is. Toch zal er wat gemonitord moeten worden en kan de docent zich mengen in discussies. Soms organiseren we een google hangout om iets recents onder de aandacht te brengen of de cursus iets interactiever te maken. Ook zijn er emails die wekelijks naar de studenten gaan die het leerproces stimuleren.
 7. Evaluatie: Na de cursus komen er rapporten van FutureLearn en ESI en kan de cursus geëvalueerd worden om zo klaar te zijn voor de meerdere reruns die er zullen volgen.

Rolverdeling in het proces van het maken van een MOOC
Rolverdeling in het proces van het maken van een MOOC

Kosten

Het kostenplaatje ziet er ongeveer uit zoals in onderstaande tabel, maar varieert afhankelijk van hoe men de onderwijslast van docenten compenseert en hoeveel videomateriaal er nodig is. Dit budget zal grotendeels zelf gegenereerd moeten worden.

Item Kosten
Video ontwikkeling 15.000,-
Video transcripts 1.000,-
ESI ondersteuning 12.000,-
Trailer ontwikkeling 2.250,- to 2.500,-
Copyright materialen (optional) 1.500,-
Student assistent 11.382,-
Docenten 28.000,-
Marketing 2.000,-
Total ± 69.000,-

Contact

Wil je meer weten, neem dan contact op met Tom Spits, t.spits@rug.nl.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2016 10:22
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin