Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningPart of University of Groningen

E-learning

For whom? Academische fase

Video

Video kan op veel manieren worden ingezet om het didactisch palet te verrijken. Zulke mogelijkheden zijn onder andere;

College opnames

Een college opname is een videoregistratie van een college waarbij studenten (delen van) een college nogmaals kunnen bekijken via o.a. Nestor. Voor het opnemen is speciale apparatuur nodig. Vanaf 1 september 2014 is er in diverse zalen apparatuur ingebouwd om automatische videoregistratie van colleges mogelijk te maken. Zulke apparatuur bestaat uit onder andere een camera met bewegingsdetectie, audio-apparatuur en een extra PC waar de software op draait die de videoregistratie uitvoert. Op deze manier is het mogelijk om automatisch opnemen grootschalig te faciliteren, en tegelijkertijd deze opnames enkel aan te bieden aan de studenten die deze mogen zien. Overigens is het ook in zalen zonder automatische opnameapparatuur mogelijk om colleges te laten opnemen.

Videoconferencing

Videoconferentie (VC) is communiceren door middel van audio en video tussen twee of meer verschillende locaties, waarbij de fysieke afstand tussen de zender een de ontvanger van de boodschap geen rol speelt. Videoconferentie is een efficiënte manier van communiceren, omdat het tijd en reiskosten kan besparen. Daarmee is het een alternatief voor reizen en wordt tevens het milieu op deze manier minder belast.

Om een videoconferentie te voeren, dienen beide partijen over de benodigde middelen te beschikken. VC kan op twee manieren georganiseerd worden. Het kan met een webcam op een computer of met een videoconferentie-set van hoge kwaliteit. De RUG heeft in nagenoeg elk gebouw een zaal met zo'n videoconference-set. Het gebruik van een dergelijke set is zeer eenvoudig en te vergelijken met telefonie. Op het moment dat de deelnemers elkaar opbellen en er wordt opgenomen is het mogelijk om elkaar te zien en te horen.

Videoconferentie

In de virtuele vergaderruimte, waarover de RUG beschikt, kunnen meerdere partijen deelnemen aan een vergadering. Een VC-sessie kan gebruikt worden door twee partijen, maar is bovenal geschikt voor sessies met meer dan twee partijen. De deelnemers bellen hetzelfde nummer en kunnen elkaar zien op het scherm. In deze zalen is het mogelijk om naast het tonen van de deelnemers, ook een presentatie op te nemen in het scherm. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige computer of door het aansluiten van een eigen laptop. Het is mogelijk een VC-sessie op te nemen, zodat de gehele sessie beschikbaar wordt gesteld voor de deelnemers. Het is vereist om dit van te voren door te geven bij het aanvragen van de videodienst, zodat de betreffende afdeling hier rekening mee kan houden.

Videoconferentie zonder set

Vaak wordt gedacht dat men alleen met een video vergadering kan meedoen als men een VC-set ter beschikking heeft. Gelukkig hoeft dit niet meer. Het CIT kan zorgen dat iemand die geen beschikking heeft over een VC-set, maar wel over een PC, Mac of iPad met webcam beschikt, mee kan doen. De deelnemers ontvangen dan een te installeren applicatie met inloggegevens. Uiteraard is het ook mogelijk om te vergaderen op afstand, zonder internet. Hier zijn wel kosten aan verbonden, aangezien het hier via een extern bedrijf gaat.

Faciliteiten videoconferencing

Zaal Locatie URN VC-nummer Capaciteit Reserveren

Vergaderkamer 162

Nijenborg 4 5116.0136 050-3634133 15 zitplaatsen

Receptie

050-3634133

Vergaderkamer M&O Studio/Academie-Studio Academiegebouw 1111.0202 050-3635250 15 zitplaatsen Peter Vos 050-3636804
Vergaderkamer 185 Duisenberg Gebouw 5411.0185 050-3634624 15 zitplaatsen Rein Dallinga 050-3638523
Vergaderkamer 162 Bernoulliborg 5161.0162 050-3636868 15 zitplaatsen

Secretariaat

050-3636868

Vergaderkamer 4.13 Linnaeusborg 5171.0413 050-3632021 16 zitplaatsen

Receptie

050-3632021

Vergaderkamer 4.15 Linnaeusborg 5171.0415 050-3632021 45 zitplaatsen

Receptie

050-3632021

Vergaderkamer HOF Facilitair Bedrijf 5236.0046 050-3633119 15 zitplaatsen Jan-Theo Stol 050-363 3119
Donald Smitszaal Smitsborg 5431.0053 050-3639200 109 zitplaatsen Secretariaat 050-3639200
Vergaderkamer 17 Smitsborg 5433.0017 050-3633232 15 zitplaatsen Secretariaat 050-3639200
Vergaderkamer 121 Smitsborg 5433.0121 050-3639288 6 zitplaatsen Secretariaat 050-3639200
Vergaderzaal directievleugel Universiteitsbibliotheek 1211.0173 050-3635000 15 zitplaatsen

Secretariaat

050-3635000

Voor technische vragen en - ondersteuning kunt u terecht bij deCIT Servicedesk

Mocht u vooraf over extra informatie willen beschikken over de werking van de faciliteit Video Conferencing, dan kunt u dit aangeven in het aanvraagformulier in het vakje ‘Aanvullende opmerkingen’. Er wordt dan door de specialisten contact met u opgenomen.

Shared lectures

Het opzetten van een shared lecture. Dit is een interactief college waarbij minimaal twee verschillende zalen met studenten, waar dan ook ter wereld, les krijgen van een docent die zich op één van de locaties bevindt.

Een shared lecture is een lecture waarbij interactief twee of meer zalen met studenten, waar ook ter wereld, college krijgen van een docent aan een van de kanten. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de technieken die ook gebruikt worden bij Video Conferencing (VC).

In de Donald Smitszaal van de Smitsborg is het mogelijk om een shared lecture te laten plaatsvinden. Een shared lecture wordt altijd ondersteund door een regisseur. Tevens kan een cameraman ingezet worden, op het moment dat er geen auto-tracking camera in de zaal aanwezig is. Op deze manier wordt er ingespeeld op de interactie van uit de zaal.

Op het mainscreen (het scherm dat door de beamer wordt belicht) wordt de presentatie getoond. De docent kan op het SMARTpodium extra bijschriften plaatsen. Dit is een alternatief voor het krijtbord/whiteboard dat met VC niet goed duidelijk kan worden doorgezonden. Op de televisieschermen in de zaal wordt de docent, publiek en/of vragensteller aan de andere zijde getoond. Tevens kan een (shared) lecture worden opgenomen, maar dit moet van te voren worden aangevraagd.

Live streaming

Live streaming is een live uitzending van een (belangrijke) gebeurtenis binnen de Rijksuniversiteit Groningen, of elders.

Een live stream is een live-uitzending via internet van een gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn: de docent van het jaar verkiezing, een Rosalind Franklin Symposium of de opening van het Academisch Jaar. Er zijn meerdere zalen waar een vaste voorziening voor live streaming is, maar er kan ook met mobiele apparatuur gewerkt worden. Aangezien de gebruikers geïnformeerd moeten worden met welke link ze de live stream kunnen volgen, dient u ruim op tijd het verzoek tot live streaming in te dienen via het aanvraagformulier.

Contact

- aanvraagformulier

- verdere vragen

Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 14:46
Follow us onyoutube twitter linkedin