Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

1. Wie heeft de zeggenschap?

Een docente wil dat haar opgenomen colleges zo breed mogelijk verspreid worden met een Creative Commons licentie, die hergebruik toestaat. Door de Creative Commons-licentie kunnen wereldwijd andere docenten haar onderwijsmateriaal hergebruiken en bewerken, waarbij wel gegarandeerd is dat haar naam als maker wordt genoemd. Door deze samenwerking kan de docente de zichtbaarheid van haar expertise en de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Mag zij dat zelf beslissen?

Docenten zijn zowel makers als gebruikers van auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn. Het auteursrecht draait om het recht om auteursrechtelijk beschermd werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. De auteursrechthebbende kan zijn werk exploiteren door de voorwaarde van een vergoeding te verbinden aan de toestemming voor een openbaarmakingshandeling. Daarnaast bescherming de zogenaamde persoonlijkheidsrechten de speciale band tussen de feitelijk maker en het werk. Er is in de auteurswet een bepaling die zegt dat het auteursrecht aan de werkgever toekomt, als een bepaald werk in dienstbetrekking wordt gemaakt. Aangenomen wordt dat dit geldt voor onderwijsmateriaal. De werkgever mag daarbij op grond van de persoonlijkheidsrechten niet de naam van de auteur van onderwijsmateriaal afhalen. Daarnaast kan het CvB kan op grond van de CAO aanwijzingen geven over het auteursrecht. Maar er zijn nog geen uitgewerkte aanwijzingen over onderwijsmateriaal. Als er duidelijke exploitatiemogelijkheden zijn dan worden de uitgangspunten gebruikt, die binnen de RUG gehanteerd worden voor andere vormen van Intellectueel Eigendom. Nieuw is dat de universiteit docenten stimuleert om mee te werken aan projecten, waarbij onderwijsmateriaal vrij op het web beschikbaar wordt gemaakt. De Creative Commons-licenties bieden dan een internationaal erkende set met afspraken om de gewenste mate van hergebruik te bewerkstelligen. Aangeraden wordt om bij dit soort projecten advies in te winnen bij Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken om te zorgen dat er in een vroeg stadium goede afspraken gemaakt worden.

Meer weten over:

Laatst gewijzigd:10 november 2015 15:50
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin