Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

4. Waar moet een docent aan denken als hij onderwijsmateriaal op Youtube beschikbaar wil maken?

Bijna 60.000 views kreeg het eerste filmpje van de serie korte video lectures van Dirk Bezemer over de kredietcrisis. Het kan voor een docent dus meerwaarde hebben om onderwijsmateriaal op Youtube beschikbaar te maken. Het is aantrekkelijk voor de eigen studenten en het laat zien dat er aan de RUG maatschappelijk relevant onderwijs wordt gegeven. Het kan ook belangrijk zijn voor de marketing van een opleiding.

Zoals eerder al aangegeven, is er door de opkomst van open onderwijs, meer behoefte aan duidelijkheid over wie de zeggenschap heeft over het openbaar maken van onderwijsmateriaal. Maar er zijn nog geen uitgewerkte aanwijzingen over het open beschikbaar maken van onderwijsmateriaal.

ABJZ adviseert in dit stadium dat docenten afstemmen met de faculteit of het een goed idee is om onderwijsmateriaal op Youtube beschikbaar te maken. Een aandachtspunt is daarbij dat het voor de marketing belangrijk is dat het materiaal in de huisstijl wordt aangeboden. Daarmee is het herkenbaar als werk van de RUG.

Als een videolecture op Youtube beschikbaar wordt gemaakt gelden de voorwaarden van Youtube. De rechthebbende geeft een niet-exclusieve, beperkte licentie voor het verspreiden van het materiaal aan Youtube, maar blijft zelf de eigenaar van het auteursrecht. Daardoor kunnen de videoclips ook in Blackboard gezet worden en daar voor studenten beschikbaar worden gemaakt. Bij het maken van materiaal voor een videolecture moet wel opgelet worden dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen.

Terms of service van Youtube. Het is bij Youtube mogelijk om een Creative Commons licentie toe te voegen aan een video. Natuurlijk is hier nog meer info over te vinden.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 15:54
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin