Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

03. Mag het Faculteitsbestuur bepalen welke colleges worden opgenomen?

Vraag

Mag het Faculteitsbestuur bepalen welke colleges worden opgenomen (en dat eventueel automatisch laten plaatsvinden). Is daarbij (iedere keer) expliciete toestemming van de docent nodig?

Antwoord

Het auteursrecht draait om het recht om auteursrechtelijk beschermd werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. De auteursrechthebbende kan zijn werk exploiteren door de voorwaarde van een vergoeding te verbinden aan de toestemming voor een openbaarmakingshandeling. Daarnaast bescherming de zogenaamde persoonlijkheidsrechten de speciale band tussen de feitelijk maker en het werk. Er is in de auteurswet een bepaling die zegt dat het auteursrecht aan de werkgever toekomt, als een bepaald werk in dienstbetrekking wordt gemaakt. Aangenomen wordt dat dit geldt voor onderwijsmateriaal. De werkgever mag daarbij op grond van de persoonlijkheidsrechten niet de naam van de auteur van onderwijsmateriaal afhalen. Daarnaast kan het CvB kan op grond van de CAO aanwijzingen geven over het auteursrecht. Maar er zijn nog geen uitgewerkte aanwijzingen over onderwijsmateriaal.

Omdat een hoorcollege als voordracht aangemerkt kan worden als een auteursrechtelijk beschermd werk, zou het CvB aangemerkt kunnen worden als de rechthebbende. Het CvB zou daarom op grond van het auteursrecht en de CAO aanwijzingen kunnen geven. Een zorgvuldige afweging is bij het vastleggen van een traditioneel vergankelijke en op contact gerichte onderwijsvorm van belang. Beleid voor het opnemen van colleges dient hiermee rekening te houden. Omdat op grond van de WHW de verantwoordelijkheid voor de invulling van het onderwijs primair bij de docent en de opleiding ligt, zou het goed zijn als de faculteit expliciteert welke aanwijzing in het kader van het onderwijs binnen de betrokken faculteit wenselijk zijn. Hierbij moeten naast de onderwijskundige afwegingen, in ieder geval ook rekening gehouden worden met het portretrecht, eventuele naburige rechten, de rechten van derden en de persoonlijkheidsrechten van de docent.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 16:06
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin