Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

10. Wat zijn de regels rondom het gebruik van materiaal van derden dat wordt gepubliceerd voor andere doelgroepen in open omgeving?

Vraag

Wat zijn de regels rondom het gebruik van materiaal van derden dat wordt gepubliceerd voor andere doelgroepen in open omgeving?

Antwoord

Zoals eerder al aangegeven zijn nog geen uitgewerkte aanwijzingen, ook niet over het open beschikbaar maken van onderwijsmateriaal.

ABJZ adviseert in dit stadium dat docenten afstemmen met de faculteit of het een goed idee is om onderwijsmateriaal bijv. op Youtube beschikbaar te maken. Een aandachtspunt is daarbij dat het voor de marketing belangrijk is dat het materiaal in de huisstijl wordt aangeboden. Daarmee is het herkenbaar als werk van de RUG. Ook is het verstandig juridisch advies in te winnen. Bij het maken van vrij op internet beschikbaar onderwijsmateriaal gelden de uitzonderingen in de auteurswet voor hergebruik in het onderwijs niet. Er zal dus nadrukkelijk nagegaan moeten worden of rechtenvrij materiaal gebruikt kan worden, dan wel of toestemming van de rechthebbenden is verkregen.

Laatst gewijzigd:12 februari 2016 12:00
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin