Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

01. Mogen studenten colleges opnemen voor eigen gebruik?

Vraag

Mogen studenten colleges opnemen voor eigen gebruik? Is hiervoor toestemming van de docent vereist?

Antwoord

Er is toestemming van de docent vereist. Dit volgt niet zozeer uit het auteursrecht, maar uit de algemene regels die bepalend zijn voor de inrichting van het onderwijs, zoals neergelegd in de Huisregels en Ordemaatregelen. Eventueel zouden in een RUG-breed protocol op basis van de Huisregels en Ordemaatregelen (art. 7.57h WHW) richtlijnen voor social media in het onderwijs uitgewerkt kunnen worden. Deze regels kunnen namens het College van Bestuur worden gesteld door het faculteitsbestuur of de directeur van een universitaire dienst.

De stuurgroep e-learning zou gevraagd kunnen worden om de afstemming te organiseren, zodat er een RUG-breed protocol ontstaat, waarbij rekening wordt gehouden met belangen, die de faculteiten overstijgen. Bijvoorbeeld voor functiebeperkte studenten kan een uitkomst zijn om colleges voor eigen studie te mogen opnemen.

Laatst gewijzigd:25 februari 2016 14:57
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin