Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

7. Is het voor studenten voldoende duidelijk dat onderwijsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is?

De student die een uitgeschreven college uploadt maakt inbreuk op het auteursrecht. Als hij het college zou filmen en op internet zou zetten, zou hij daarnaast ook inbreuk maken op het portretrecht van de docent. Het opnemen voor eigen studie zal vaak geen probleem zijn. Voor functiebeperkte studenten kan een uitkomst zijn om colleges voor eigen studie op te nemen. Maar het is wel verstandig als de docent hierover duidelijk is.

Bij sommige faculteiten is geconstateerd, dat zonder toestemming van de faculteit of de docent onderwijsmateriaal online beschikbaar wordt gemaakt. Studenten lijken zich onvoldoende te realiseren dat dit niet de bedoeling is. Daarom heeft ABJZ onderstaande tekst opgesteld. Wij raden faculteiten aan op die standaard op te nemen in Blackboard. Deze tekst zal ook in het studentenstatuut opgenomen worden.

Al het onderwijsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan dat studenten, anders dan voor eigen studie, kopieën maken van onderwijsmateriaal, tentamens en de colleges. Ook is het niet toegestaan om het onderwijsmateriaal -in welke format dan ook- verder te verspreiden. Opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht is een strafbaar feit. Bij geconstateerde inbreuken zal het faculteitsbestuur passende maatregelen nemen.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 15:58
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin