Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

8. Onderwijsmateriaal en de gedragscode wetenschapsbeoefening

Er wordt een MOOC gemaakt, waarbij de docent kiest om vanwege de leesbaarheid bronvermelding achterwege te laten. Wel staat er aan het eind van ieder week een lijstje met leestips. Bij het schrijven van de MOOC heeft de verantwoordelijke docent wel uitvoerig geput uit het werk van collega’s wereldwijd. Had hij dat toch gedetailleerd moeten vermelden? (bewerking van moreel dilemma uit gedragscode versie 2004)

Ook bij e-learning materiaal geldt de gedragscode wetenschapsbeoefening. Bij wetenschappelijke intergriteit wordt meestal voornamelijk aan principes voor het onderzoek gedacht. Maar de gedragscode, die in 2014 is aangepast, speelt ook een rol bij het aanbieden van onderwijsmateriaal. De uitgewerkte principes gelden voor docenten en studenten. De wetenschapsbeoefenaar is op grond van het principe van eerlijkheid en zorgvuldigheid medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma waarvoor hij onderwijs verzorgt, en voor de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van het onderzoeksprogramma waaraan hij deelneemt. Hij volgt zijn eigen voorkeuren alleen voor zover dat met die verantwoordelijkheid verenigbaar is. Het principe van controleerbaarheid eist dat bij al het onderwijsmateriaal, ook bij mondelinge informatieoverdracht, de herkomst of de bron daarvan vermeld te worden. Op grond van het principe van onpartijdigheid wordt het uitsluitend voorschrijven van eigen studieboeken in het onderwijs in elk geval op curriculumniveau vermeden. Het principe van onafhankelijkheid brengt met zich mee dat het expliciet bij de cursusaankondiging en het cursusmateriaal gemeld moet worden als er externe financiers bij het onderwijs betrokken zijn.

De volledige tekst van de gedragscode wetenschappelijke integriteit is te vinden op de website van de VSNU.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 16:00
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin