Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

02. Mogen studenten colleges opnemen en publiceren voor het gebruik van anderen?

Vraag

Mogen studenten colleges opnemen en publiceren voor het gebruik van anderen? Is hiervoor toestemming van de docent vereist?

Antwoord

De student die een opgenomen college uploadt maakt inbreuk op het auteursrecht. Als hij het college zou filmen en op internet zou zetten, zou hij daarnaast ook inbreuk maken op het portretrecht van de docent en mogelijkerwijs van mede-studenten. Bij sommige faculteiten is geconstateerd, dat zonder toestemming van de faculteit of de docent onderwijsmateriaal online beschikbaar wordt gemaakt. Studenten lijken zich onvoldoende te realiseren dat dit niet de bedoeling is. Daarom heeft ABJZ onderstaande tekst opgesteld. Wij raden faculteiten aan op die standaard op te nemen in Blackboard. Deze tekst zal ook in het studentenstatuut opgenomen worden.

Al het onderwijsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan dat studenten, anders dan voor eigen studie, kopieën maken van onderwijsmateriaal, tentamens en de colleges. Ook is het niet toegestaan om het onderwijsmateriaal -in welke format dan ook- verder te verspreiden. Opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht is een strafbaar feit. Bij geconstateerde inbreuken zal het faculteitsbestuur passende maatregelen nemen.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 16:05
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin