Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische faseJuridische randvoorwaarden

Delen van onderwijsmateriaal

Het inzicht in het auteursrecht is een randvoorwaarde bij het ontwikkelen van een visie op de mogelijkheden van het onderwijs in de digitale omgeving. Inbreuken op het auteursrecht resulteren in eisen tot schadevergoeding en verwijdering van onderwijsmateriaal van internet. Bij onderwijsinnovatie en e-learning is daarom een globaal inzicht in de juridische randvoorwaarden noodzakelijk om te kunnen inschatten wanneer aanvullend advies moet worden gevraagd.

Na een item over zeggenschap, wordt een onderscheid gemaakt tussen hergebruik in een besloten leeromgeving en open onderwijs, omdat hierbij andere regels gelden. De docent wordt geholpen bij het ontwikkelen van een visie op deze materie door links naar een selectie van voorlichtingsmateriaal van andere instellingen. Het gebruik van YouTube in het onderwijs komt aan bod, en het publiceren van werk van studenten op Internet. Mogen studenten eigenlijk colleges uitschrijven en op Internet te koop aanbieden? En weten studenten dat onderwijsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is? En dat naast het auteursrecht ook de gedragscode wetenschapsbeoefening van belang is bij onderwijsmateriaal.

Docenten, die een ondersteunend adviesgesprek over de doorwerking bij hun eigen onderwijs op prijs stellen, kunnen contact opgenomen met mr. E. Hoorn (E.Hoorn@rug.nl).

Laatst gewijzigd:12 januari 2016 11:16
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin