Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische fase

Docentprofessionalisering

E-learning kan op veel manieren worden ingezet in het kader van cursussen die worden gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de meeste gevallen wordt binnen cursussen gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving, beter bekend als 'Nestor'. Buiten Nestor zijn er nog veel andere mogelijkheden om cursussen te ondersteunen, waaronder;

 • Voorbereiding op de cursus, bepaling van het instapniveau
 • Interactieve werkvormen gedurende de loop van de cursus
 • Voorbereiding van tentamens en opdrachten door middel van proeftoetsen

E-learning kan echter in sommige gevallen ook oplossingen bieden voor specifieke vragen die een docent heeft, of die binnen de context van een vak zijn ontstaan. Hieronder worden enkele van zulke vragen behandeld, en wordt per voorbeeld één oplossing gegeven. Dit is slechts ter illustratie; natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden.

 • Hoe coördineer ik een vak met meerdere docenten afkomstig uit verschillende plaatsen?
  • Videoconferencing zou hier een oplossing kunnen zijn. Dit stelt de docenten in staat te doceren zonder naar de collegezaal te hoeven komen.
 • Hoe benut ik mijn collegetijd optimaal?
  • Flip het klaslokaal eens om! Niet letterlijk, maar maak gebruik van de methode 'flipped classroom'. Dit betekent dat de studenten hun huiswerk maken in college, en zich thuis al voorbereiden.
 • Hoe kan ik studenten actief bij het vak betrekken?
  • Bouw samen een wiki op. Laat studenten ieder onderdelen van een overkoepelend wiki-project schrijven.
 • Hoe kan ik op een constructieve en haalbare manier feedback verstrekken?
  • Hierbij kan gebruik worden gemaakt met proeftoetsen. Docenten kunnen feedback instellen per vraag, zodat studenten toch iedere keer feedback krijgen, ook al zijn de groepen soms grootschalig.

Docenten kunnen zelf deze elementen in hun cursus inbouwen. De afdeling Educational Support and Innovation (ESI) kan u hierbij helpen. Zij kunnen u zowel helpen bij het didactische, als het meer technische gedeelte. Voor vragen over het eerste gedeelte kunt u contact opnemen met docentprofessionalisering, voor het technische gedeelte met Nestorsupport.

E-learning & auteursrecht

E-learning gebruikt werkvormen waarbij de student actief omgaat met het verwerken en creëren van informatie. Denk aan een student die actief meewerkt aan een wiki op internet of materiaal op zijn eigen weblog post. Dat maakt het urgent dat de student weet wat binnen de grenzen van het auteursrecht geoorloofd hergebruik is.

“Wij horen al ons hele leven dat plagiaat niet mag, maar wij willen graag -ook voor onze toekomst- weten hoe het auteursrecht werkt.”

Dit noemden studenten wetenschapscommunicatie, die aan de hand van een lijst met vrij op internet beschikbare hulpbronnen een blogpost over dit onderwerp maakten ter voorbereiding van een gastcollege over het auteursrecht. Later gaan ze als journalist of docent aan de slag en dan willen ze dat inzicht door kunnen geven. Studenten van nu hebben als gebruiker en als maker op internet met het auteursrecht te maken. Voorbeelden van de webposts:

Voor de docent is inzicht in het auteursrecht een randvoorwaarde bij het ontwikkelen van een visie op de mogelijkheden van het onderwijs in de digitale omgeving. Ook al omdat inbreuken op het auteursrecht kunnen leiden tot schadevergoeding en verwijdering van onderwijsmateriaal van internet. Esther Hoorn (E.Hoorn@Rug.nl) is, als lid van de stuurgroep e-learning, graag bereid om mogelijkheden op dit vlak voor uw onderwijs te bespreken.

Het team docentprofessionalisering
Het team docentprofessionalisering

E-learning professionalisering

Als medewerker van en/of docent aan de Rijksuniversiteit Groningen kunt u bij docentprofessionalisering terecht om zich via onder andere workshops, cursussen en open dagen verder te professionaliseren. E-learning professionalisering kan een (groot) deel van uw ontwikkeltraject vormen. Het aanbod van docentprofessionalisering is breed, en valt als volgt te categoriseren.

 1. Er is een breed cursusaanbod. Dit wordt jaarlijks herzien op basis van nieuwe inzichten en veranderende vraag. Diverse cursussen zijn speciaal gericht op het gebruik van ICT toepassingen binnen het onderwijs.
 2. Basiskwalificatie onderwijs (BKO). De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Alle Nederlandse universiteiten erkennen de BKO. ESI biedt een traject aan om deze didactische kwalificatie te behalen. Daarnaast biedt ESI ook BKO-registratie aan, bedoeld voor docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen die al substantieel meer onderwijservaring hebben opgedaan binnen het onderwijs.
 3. Het individueel onderwijsontwerptraject (IOT). Dit traject is gericht op het (her)ontwerpen van een vak of college. Dit is bij uitstek een geschikt middel om onderwijsvernieuwing in te zetten en e-learning te integreren in een cursus.

Mocht er binnen het bovenstaande aanbod nog niet aan uw wensen kan worden voldaan, dan levert docentprofessionalisering ook advies op maat. Neem gerust contact met ons op.

Contact

Docentprofessionalisering Nestorsupport

Anneke Huizinga-Walsma
Cursussecretariaat ESI
Telefoon: 050 363 6605

CIT afdeling ESI
Postbus 800, 9700 AV Groningen
Landleven 1, 9747 AD Groningen
Zernike Campus, Mercator Gebouw, gebouw 5415

Nestorsupport
Mail: nestorsupport@rug.nl
Telefoon: 050 363 8282

CIT afdeling ESI
Postbus 800, 9700 AV Groningen
Landleven 1, 9747 AD Groningen
Zernike Campus, Mercator Gebouw, gebouw 5415

Laatst gewijzigd:22 december 2017 10:48
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin