Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningVoor wie?Academische fase

Digitaal toetsen

Sinds het studiejaar 2012-2013 biedt de Rijksuniversiteit Groningen universiteitsbreed de dienst 'Digitaal Toetsen' aan. Deze dienst verzorgt de mogelijkheid voor digitale tentaminering van studenten in een beveiligde omgeving. De meeste digitale tentamens worden afgenomen in de Aletta Jacobshal, die speciaal is ingericht voor dit doeleinde. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om op meer locaties in een beveiligde omgeving digitaal te tentamineren.

Aantallen

De hoeveelheid tentamens die digitaal wordt afgenomen neemt ieder jaar toe. Zo zijn er in het studiejaar 2015-2016 546 toetsen afgenomen en zijn er op dit moment 820 digitale toetsen voor het studiejaar 2016-2017 ingepland. Deze aantallen zijn ook te zien in figuur 1. De verwachting is dat deze groei zich in de komende jaren voort zal zetten.

Figuur 1. Aantallen
Figuur 1. Aantallen

Mogelijkheden en voordelen van digitaal toetsen

In de meeste gevallen bestaan de digitale tentamens uit meerkeuze-, open-, of essayvragen. Daarnaast worden er enkele afwijkende toetsen ondersteund, bijvoorbeeld in het kader van matching procedures. De verdeling van de soorten digitale toetsen van 2013-2014 is te zien in figuur 2. Naast deze reguliere toetsingsvormen biedt digitaal toetsen nog andere mogelijkheden die papieren tentamens niet bieden.

Figuur 2. Verschillende soorten mogelijkheden
Figuur 2. Verschillende soorten mogelijkheden

Een voordeel van digitaal toetsen is dat deze tentamens in meerdere delen kunnen worden opgesplitst. Op deze manier hoeven studenten niet alle delen te maken als bij voltooiing van het eerste deel al duidelijk wordt dat de student onvoldoende heeft gescoord. Een ander groot voordeel van digitale tentamens is de digitale correctie:

·         De nakijktijd wordt fors verminderd;

·         Onduidelijke handschriften zijn verleden tijd;

·         Scores worden automatisch opgeteld en bijgehouden;

·         Meerdere docenten kunnen tegelijkertijd nakijken;

·         Docenten kunnen zowel verticaal als horizontaal nakijken;

·         De voortgang kan real-time worden bijgehouden;

·         Inzages kunnen op een gemakkelijke en laagdrempelig worden georganiseerd.

Procedure van digitale toetsing

Faculteiten verzorgen de inroostering van de digitale toetsen. Wilt u uw toets digitaal afnemen, dan kunt u contact opnemen met de digitale toetscoördinator van uw faculteit. Vanaf dat moment verloopt het proces als volgt:

1. Intakefase: De dienst Digitaal Toetsen zal ongeveer vijf weken van tevoren contact opnemen met de docent om een afspraak te maken om het tentamen door te nemen. In dit gesprek worden de details en de vorm van het tentamen besproken. Er komen daarbij vragen aan bod als: Uit welk type vragen bestaat het tentamen? Mogen studenten gebruik maken van hulpmiddelen tijdens de toets? Zijn de studenten met bijvoorbeeld dyslexie die recht hebben op extra tijd?

2. Voorbereidingsfase: De meeste tentamens worden afgenomen in Nestor. Dit betekent dat vanuit het ESI de toetsomgeving wordt klaar gezet, waarna de docent de feitelijke toets kan invoeren. Zodra de toets is ingevoerd zal de dienst het tentamen uitgebreid testen, om te verzekeren dat de afname van de toets vlekkeloos zal verlopen.

3. Uitvoeringsfase: Bij de afname van de toets is er zowel een medewerker van de dienst, als van Nestorsupport aanwezig. Zo kunnen vragen direct worden beantwoord en mogelijke problemen direct worden geadresseerd. Tevens zorgen zij ervoor dat alle toetstafels klaar staan voor gebruik en maken zij tijdens de toets regelmatig back-ups.

4. Afwikkelingsfase: De back-ups worden ter beschikking gesteld aan de docent. De docent kijkt – indien nodig – de antwoorden van de studenten na. Op verzoek kunnen toetsanalyses worden uitgevoerd en worden deze verstrekt aan de docent.

5. Evaluatie: Na afloop van de toets wordt er standaard een evaluatie afgenomen onder de studenten en de docent. De uitkomst van deze evaluatie wordt gebruikt om het proces te verbeteren.

Killian McCarthy: "Het digitaal toetsen bespaart voor docenten veel tijd. Het ontcijferen van slechte handschriften is verleden tijd. Bovendien is het veiliger, omdat je minder kans hebt een tentamen kwijt te raken, en bespaart het een hoop papier."
Killian McCarthy: "Het digitaal toetsen bespaart voor docenten veel tijd. Het ontcijferen van slechte handschriften is verleden tijd. Bovendien is het veiliger, omdat je minder kans hebt een tentamen kwijt te raken, en bespaart het een hoop papier."

Professionalisering docenten

Bent u docent en neemt u digitale toetsen af, of wil u dit in de toekomst gaan doen? Er worden jaarlijks cursussen aangeboden door de afdeling Educational Support and Innovation (ESI), waarin het volledige toetsingsproces langs komt. Tijdens de cursus worden praktijk en theorie afgewisseld en krijgt u zelf veel ruimte om aan de slag te gaan met Nestor. Het programma van deze cursus bestaat doorgaans uit de volgende elementen:

  • Het maken van een proeftentamen om te zien en te ervaren wat een student ziet en ervaart;
  • Het bijwonen van een lezing over de ontwikkeling en achtergronden van digitaal leren;
  • Uitleg over en oefeningen met het opstellen van zowel meerkeuze- als essay-vragen;
  • Het bijwonen van een presentatie over de beschikbare anti-fraude maatregelen;
  • Uitleg over en oefeningen met de correctie en de analyse van toetsen.

Na de cursus beschikt u over de volgende vaardigheden:

  • Het correct aanmelden van een digitaal tentamen;
  • Het overzetten van een papieren tentamen naar een digitaal tentamen;
  • Het opzetten van een nieuw digitaal tentamen;
  • Het downloaden en corrigeren van de uitkomsten.


De komst van dergelijke cursussen zal op worden aangegeven op de homepage van dit portall, onder 'agenda'. Mocht u eerder hulp nodig hebben bij, of interesse hebben in het opstellen en afnemen van digitale tentamens, neemt u dan alstublieft contact op met iemand van de dienst Digitaal Toetsen.

Contactgegevens

Facultaire contactpersonen

Faculteit/onderdeel Naam E-mail Telefoon
Letteren Peter de Groot p.m.de.groot@rug.nl 050 363 5197
Letteren - Geschiedenis Henny Hartlief h.n.hartlief@rug.nl 050 363 5988
Letteren - Talencentrum Antoinette Maassen a.j.m.maassen@rug.nl 050 363 6029/050 363 5802
Letteren - Nederlands Roald van Elswijk r.j.j.h.van.elswijk@rug.nl 050 363 5974
Letteren - Europese talen en regiostudies Teresa Alcacio t.alcacio@rug.nl 050 363 5850
Letteren - Kunstgeschiedenis en KCM Rosa Visser rosa.visser@rug.nl 050 363 8950
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rob van Ouwerkerk r.j.van.ouwerkerk@rug.nl 050 363 6374
Medische Wetenschappen Nico Bos n.a.bos@umcg.nl 050 363 6356
Economie en Bedrijfskunde - - -
Rechtsgeleerdheid Bart Beijer b.a.a.beijer@rug.nl 050 363 5406/050 363 9381
Godsdienstgeleerdheid Mirjam de Baar mirjam.de.baar@rug.nl 050 363 4590/050 363 5568
Ruimtelijk Wetenschappen Peter Groote p.d.groote@rug.nl 050 363 3693
Wijsbegeerte Arnold Veenkamp a.a.veenkamp@rug.nl 050 363 6172

Laatst gewijzigd:28 september 2016 12:05
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin