Skip to ContentSkip to Navigation

Data Federation Hub

Data Federation HubAreas of Data Expertise

Big data

De Fieldlab Target Mining Big Data is gebasseerd op de expertise van het Kapteyn Astronomical Institute, Data Science and Systems Complexity (DSSC) en het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en helpt ondernemers en onderzoekers bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve diensten die gebruik maken van Big Data. Het Fieldlab biedt in eerste instantie drie hoofddomeinen die kunnen voldoen aan verzoeken uit de regio (bedrijven en onderzoek): Data Tracing & Validation, VR 360 Imaging (VR-laag) en sensorgegevens.

Target Big Data Layer
Verschillende componenten van het fieldlab zijn al beschikbaar voor onderzoekers en bedrijven die ernaar streven het potentieel van hun gegevens te benutten. Dankzij de veelzijdige aard van data en de jarenlange expertise van het fieldlab kunnen data op verschillende niveaus van de softwarestack worden aangeboord. Hierdoor kan de Target Big Data (Access) Layer gemeenschappelijke services bieden aan de verschillende Data Federaties met behulp van de onderliggende WISE-technologie.

Laatst gewijzigd:25 maart 2019 16:37
printView this page in: English