Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Doel

Om de ambities en de plannen van de universiteit te kunnen realiseren is goed gemotiveerd en deskundige personeel nodig. Talentontwikkeling wordt in het strategische plan 2015-2020 genoemd als een kernthema. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling en loopbaan. De universiteit ondersteunt hen daar graag bij. Bij deze ondersteuning hoort ook een plaats waar alle mogelijkheden voor deze ontwikkeling samenkomt: de Corporate Academy.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:21
printView this page in: English