Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Workshop Numerical Python (Engelstalig)

Duur: 1 dag

Vorm

Workshop met afwisseling van theorie en praktische oefeningen.

Belangrijk: Van de deelnemers wordt basiskennis verwacht van Python en numerieke methoden.

Tarieven

Aanmelden

Studenten en PhD studenten: € 45
Medewerkers
RUG, UMCG, Hanze: € 115
Extern: € 235

Cursusdata en Inschrijving

Contact: secretariaat CIT (050 - 36 39200)

Prijzen inclusief cursusdocumentatie en lunch.

Globale inhoud

De Python pakketten NumPy, SciPy en Matplolib maken van de programmeertaal Python een krachtig gereedschap voor het maken van software voor data analyse en -verwerking.
Centraal in de cursus staat NumPy's ndarray object waarmee men efficiënt grote hoeveelheden data kan verwerken. Met Matplotlib kan men gemakkelijk standaard figuren maken met opdrachten die vergelijkbaar zijn met wat men in Matlab gebruikt, maar door de integratie met NumPy en SciPy kan Matplotlib ook worden ingezet voor het maken van complexe figuren. We bespreken daarbij Matplotlib's  object georiënteerde interface. Tijdens de cursus worden voorbeelden behandeld van het visualiseren van  een- en twee dimensionale data. Tenslotte wordt een susbset van SciPy modules besproken. Tijdens de cursus worden praktische oefeningen gemaakt.

De gebruikte software is platform-onafhankelijk. Alle pakketten zijn Open Source pakketten, met een zeer vrije licentie. De opgaven worden gemaakt op machines met Linux. Naast de drie genoemde pakketten is er ook aandacht voor andere pakketten die de moeite waard zijn voor technisch-wetenschappelijke softwareontwikkeling (o.a. Mayavi voor 3D data).

Docent: Martin Vogelaar (FSE-Sterrenkunde)

Voorkennis

Van de deelnemers wordt basiskennis verwacht van Python en numerieke methoden.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English