Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Basisvaardigheden Universitair Onderwijs (BUO)

  • Wilt u leren hoe u uw leerdoelen, onderwijsvormen en toetsing op elkaar kunt afstemmen?
  • Wilt u weten hoe u uw stof duidelijk over kan brengen en studenten daarbij kan activeren en motiveren?
  • Wilt u feedback op het uitvoeren van diverse onderwijsvormen?

Doelgroep (Nieuwe) docenten van de Rijksuniversiteit Groningen
Niveau Geen (onderwijskundige) ervaring vereist
Data

De registratie voor de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs is gesloten, omdat de cursus het maximale aantal deelnemers van 12 heeft bereikt.
Het is mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. Daarvoor kunt u een e-mail versturen naar Anneke Huizinga-Walsma (a.huizinga-walsma@rug.nl).

Data Basisvaardigheden Universitair Onderwijs (alle data zijn op dinsdagen, behalve de Keuzemoduledag):

Dag 1: Introductie & Theorie - 5 februari 2019: 9:30-16:30
Dag 2: Hoorcolleges - 19 februari 2019: 9:30-15:00 óf 26 februari 2019: 9:30-15:00*
Dag 3: Toetsing 1 & Intervisie - 12 maart 2019: 9:30-16:30
Dag 4: Werkcolleges - 26 maart 2019: 9:30-15:00 óf 2 april 2019: 9:30-15:00*
Dag 5: Toetsing 2 & Evaluatie - 16 april 2019: 9:30- 15:00
Keuzemoduledag: donderdag 25 april 2019: 9:30-16:30
* De groep wordt opgesplitst in twee delen op dag 2 en dag 4: deze verdeling zal op de eerste dag gemaakt worden.

Studielast 70 uur
Kosten RUG-medewerkers: 1500 euro (exclusief cursusboek)
Aantal deelnemers 10-12; dagdelen over hoor- en werkcolleges met 5-6 deelnemers
Certificaat Elke deelnemer krijgt na afloop een certificaat uitgereikt, indien er is voldaan aan de aanwezigheidsplicht en alle opdrachten gemaakt zijn.

In de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs oefent u met het geven van (interactieve) colleges en het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten. Daarnaast leert u hoe u (werk)colleges ontwerpt en voorbereidt, daarbij vergroot u uw vaardigheden in het kiezen van geschikte toetsvormen, het opstellen van een toets en het schrijven en beoordelen van opdrachten en werkstukken. Tijdens de cursus reflecteert u op uw eigen onderwijspraktijk en is er ruimte voor discussie en kennisuitwisseling.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten die u zelfstandig voorbereidt door literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Tijdens de bijeenkomsten past u het geleerde toe en krijgt u feedback van uw cursusleider en medecursisten. De laatste dag van de cursus is een keuzemoduledag waarbij u kunt kiezen uit verschillende verdiepende modules ten aanzien van het verzorgen van universitair onderwijs. U wordt hierover geïnformeerd tijdens de cursus.

De cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs is tevens een goede manier om u voor te bereiden voor een traject dat leidt tot de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Leeruitkomsten

Na afloop van deze cursus kunt u:
- Specifieke en meetbare leerdoelen formuleren (aan de hand van de taxonomie van Bloom);
- Activerende colleges geven aan grote en kleine groepen studenten;
- Aansluiten bij de voorkennis en verwachtingen van studenten in uw onderwijs;
- Gepaste werk- en toetsvormen kiezen die aansluiten bij de leerdoelen voor uw onderwijs;
- Begeleidingsgesprekken voorbereiden en voeren met studenten;
- Reflecteren op uw functioneren door middel van gekregen en door u gegeven feedback.

Reacties deelnemers

  • 'Door de cursus heb ik geleerd leerdoelen te stellen en mijn colleges en tentamens daarop af te stellen. Daarnaast kwamen een heleboel leuke en praktische dingen aan bod.'
  • 'De discussie in de groep en de feedback van zowel docent als groep vond ik zeer waardevol.'
  • I'k heb geleerd dat het heel belangrijk is goed te kijken naar wat je wilt overbrengen, hoe je dit wilt bereiken en welke methodes je hiervoor kunt gebruiken.'
  • 'Er wordt veel gelegenheid geboden voor het in praktijk brengen en oefenen van ‘nieuwe’ vormen van onderwijs en begeleiding.'
  • 'Het was prettig dat de cursus regelmatig én in een vaste groep plaatsvond; er was genoeg tijd was om over elk thema te reflecteren.'
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English