Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Summer School ‘Creating a Climate for Change’

Tijdens de bijeenkomst van vier universiteiten (U4) in Uppsala afgelopen voorjaar is besloten om een Summer School voor duurzaamheid te organiseren. Groningen neemt hierbij het voortouw.

Datum en plaats:

De Summer School vindt plaats van 7 tot 14 juli 2018 in Groningen.

Het doel van de Summer School:

De Summer School “Creating a Climate for Change” is een interdisciplinaire leerervaring gericht op het inspireren en activeren van studenten (PhD, Master) en professionals met een interesse voor duurzaamheid. Van cursisten wordt verwacht dat ze basiskennis hebben van duurzaamheid en daaraan gerelateerde zaken. De Summer School richt zich op de vaardigheden die nodig zijn om een leider of koploper te worden op duurzaam gebied en zo organisaties en beleidsmakers te beinvloeden om duurzamer te gaan werken. De Summer School daagt cursusten uit om duurzaamheid te gaan toepassen in hun denken en handelen.

Tijdens de Summer School zullen de vier universiteiten samen het curicullum bepalen en wordt er samengewerkt met locale partners om casussen te verkrijgen. De cursisten zullen hun oplossingen en ideeën presenteren aan de universiteiten en partners, en zo ook hun duurzame beleid verder helpen.

Laatst gewijzigd:18 januari 2019 08:31
printView this page in: English