Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Begeleiden van thesisstudenten

Doelgroep Begeleiders van bachelor of master studenten bij het schrijven van de thesis
Niveau Geen (onderwijskundige) ervaring vereist
Datum Voorjaar 2019: 19 maart 2019 (9:30-13:00) (Engelstalig)
Studielast 8 uur
Kosten 150 euro
Aantal deelnemers 12 deelnemers
Certificaat Wanneer de ingeleverde opdrachten en de verwerkingsopdracht als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Voertaal Afhankelijk van de inschrijvingen: Nederlandstalig/Engelstalig

Voor sommige docenten is het begeleiden van studenten bij het schrijven van de thesis een van de meest inspirerende vormen van onderwijs. Toch roept het begeleiden van studenten in de laatste fase van de opleiding vaak vragen op of doen zich problemen voor in de begeleiding. In de training ´begeleiden van thesisstudenten´ staat uw rol als begeleider centraal. U leert uw taak als begeleider af te stemmen op de functie van de thesis, de eisen waaraan deze moet voldoen en de eisen die aan de student worden gesteld. Er wordt een theoretisch kader aangeboden dat wordt gekoppeld aan uw ervaringen. U kunt uw ervaringen delen en bespreken met de cursisten en cursusleider, waarna mogelijke oplossingen worden besproken.

In de training wordt op de volgende vragen ingegaan:
- Wat wordt er van u verwacht als begeleider?
- Hoe bepaalt u uw verantwoordelijkheid in relatie tot de verantwoordelijkheid van de student?
- Hoe laat u uw verwachtingen aansluiten bij die van de student?
- Hoe gaat u om met lastige begeleidingssituaties?

Leerdoelen

Na afloop van de training kunt u:
- Verschillende begeleidingsrollen herkennen;
- Fasen in begeleiding herkennen;
- Bepalen hoe ver begeleiding gaat;
- Effectiviteit van begeleiding verhogen;
- Begeleidingsproblemen oplossen.

Reacties deelnemers

●     'Er werden 'Real life' voorbeelden en een theoretische achtergrond gegeven. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, wat mij bewust maakte van zaken die ik hiervoor niet wist. '
●     'Veel ruimte voor discussie gebaseerd op eigen ervaringen.’'

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English