Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

SPSS basic

CIT

Duur: 4 dagdelen
Bedoeld voor: Iedereen die op een pc gegevens wil verwerken met een statistisch pakket (SPSS voor Windows).

Let op: de betalingsregels zijn aangepast.

Tarieven Aanmelden
Studenten: € 79
PhD studenten: € 279
Medewerkers RUG, UMCG, Hanze: € 519
Extern: € 919

Cursusdata en inschrijving

Contact: secretariaat CIT (050 - 36 39200)

Prijzen inclusief CIT-cursusdocumentatie 'SPSS voor Windows'.

Globale inhoud SPSS cursus

- Invoeren of importeren van gegevens en het definiëren van variabelen
- Transformeren en selecteren van gegevens
- Analyseren van gegevens (statistische toetsen)
- Interpretatie en presentatie van de uitkomsten

Inhoudsopgave

SPSS 25 voor Windows

Opmerking

Het betreft een basiscursus voor het werken met SPSS (geen statistiekcursus) waarin enkele eenvoudige en veel gebruikte statistische toetsen aan bod komen.  

Vorm

Veel praktische oefeningen worden afgewisseld met theorie. Daarnaast wordt zelfstudie uit het cursusboek verwacht.  

Doel

Het kunnen invoeren en bewerken van gegevens en het uitvoeren van eenvoudige statistische analyses.

Voorkennis

Kennis van Windows. Kennis van beschrijvende statistiek en kennis van de grondbeginselen van het toetsen van hypotheses en elementaire statistische toetsen, zoals de Chi2- toets, de Student t-toets, de Mann-Whitney U-toets en correlatie-maten is nodig om SPSS te kunnen gebruiken voor statistische analyses.

Last modified:01 March 2021 12.00 p.m.
printView this page in: Nederlands