Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Schriftelijk rapporteren

Inleiding

Ziet u er ook zo tegenop als u een beleidstekst moet schrijven? Weet u niet hoe u moet beginnen? Of schrijft u juist gemakkelijk, maar heeft u daarna moeite om de rode draad vast te houden in uw stukken? Misschien vraagt u zich af of uw lezers uw tekst wel écht lezen? Of wilt u graag heldere teksten schrijven zonder dat dat u (te) veel tijd kost? Weet u niet goed hoe dat allemaal aan te pakken? Deze training biedt praktijkgerichte en persoonlijke ondersteuning. U gaat aan de slag met uw eigen teksten en ontwikkelt inzicht in uw schrijfproces.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur waarin algemene principes van schriftelijk rapporteren en valkuilen worden besproken. Daarnaast worden teksten van uzelf en van medecursisten besproken en van feedback voorzien. Opdrachten sluiten zo veel mogelijk aan op uw eigen werksituatie.

Doel

Na afloop van de training weet u hoe u te werk moet gaan als u een beleidstekst of rapport gaat schrijven. U heeft inzicht gekregen in hoe u uw tekst kunt afstemmen op de lezer en op uw doel en boodschap. Bovendien leert u hoe u zo efficiënt mogelijk een rapport kunt opzetten en afronden.

Doelgroep(en)

De training is bedoeld voor iedereen die beleidsnotities en rapporten schrijft. Het kan gaan om projectplannen, beleidsrapporten, (college)voorstellen, adviezen, instructies, evaluaties en discussienota’s, maar ook andere zakelijke tekstsoorten zijn mogelijk.

Schrijft u wat kortere teksten, zoals e-mails, brieven, korte rapportages en verslagen van vergaderingen; dan is een aangepaste training mogelijk, waarin deze tekstsoorten aan bod komen. Wilt u liever persoonlijke begeleiding? Ook dat is mogelijk. In een traject voor Persoonlijke schrijfcoaching werkt u aan opdrachten, specifiek gericht op uw eigen leerdoelen.

Inhoud

U gaat in de training aan de slag met:

  • Efficiënte werkwijze bij een schrijftaak
  • Structuur van een tekst (notitie, rapport, etc.)
  • Heldere alinea-indeling en argumentatie
  • Zinsformulering
  • Woordkeus en spelling

Docenten

Nathalie Hoek

Datum en tijdstip

Nieuwe data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Mocht u interesse hebben voor deze training kunt u een e-mail sturen naar hr-experts@rug.nl waarin u uw belangstelling kenbaar maakt. U ontvangt dan een e-mail als de data voor deze training bekend is.

Kosten

€ 525,00

L ocatie

Harmoniegebouw, zaal wordt nader bekend gemaakt
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Inlichtingen

Silvia Huisman, HR-Experts

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 14:52