Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Projectmatig Creëren

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

Inleiding

Een project is een tijdelijk werkverband, gebaseerd op flexibele inzet van mensen en middelen, gericht op het realiseren van een concreet resultaat binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Voor het slagen van projecten is echter meer nodig dan alleen een strakke sturing, planning en budgetbewaking. Het succes van een project wordt in hoge mate bepaald door de energie, toewijding en creativiteit die mensen bereid zijn erin te steken. In deze cursus gaat u de kracht en dynamiek van projectmatig creëren leren toepassen.

Doel

Aan het eind van deze praktijkgerichte training kunnen de deelnemers de instrumenten van projectmatig creëren zelfstandig gebruiken en toepassen. Tevens zijn de deelnemers in staat om geïnspireerd leiding te geven aan projectteams, het krachtenveld effectief te beïnvloeden en een zinvolle relatie met de opdrachtgever te onderhouden.

Doelgroep(en)

(Toekomstige) projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en programma’s binnen de RUG. Het is van belang dat u een “eigen“ project heeft of binnen afzienbare tijd na de opleiding gaat starten. Er wordt nl zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen casuïstiek.

Inhoud

*Start van een project

*Projectscan

*Het go/no go moment

*Persoonlijke effectiviteit

*Creatief structureren

*Risicoanalyse

*Krachtenveldanalyse

*Draagvlak en commitment

*Innovatief probleem oplossen

*Project Start Up voorbereiden en organiseren

*Relatie opdrachtgever

*Teamsamenstelling en teamdynamiek

*Evaluatie

De cursus is gebaseerd op “action learning”, deze benadering gaat uit van een gestructureerd ontwikkel – en leertraject, waarbij individueel leren en organisatieleren en leer- en werksituatie geïntegreerd worden. De thema’s van projectmatig creëren worden in 3 modules aangeboden, iedere module heeft een eigen leerdoelstelling. Aan het eind van iedere module worden individuele – of groepsopdrachten gegeven die in de werksituatie worden uitgevoerd.

Docenten

Gert van Santen van Kern Konsult

Co-trainer: wordt nog bekend gemaakt

Data en Locatie

Woensdag 18 maart 2015 van 16.00-20.00 uur

Donderdag 19 maart 2015 van 09.00-17.00 uur

Donderdag 23 april 2015 van 09.00-17.00 uur

Donderdag 21 mei 2015 van 09.00-17.00 uur

Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen http://www.VanSwinderenHuys.nl

Kosten

€ 950,- (incl. het diner op 18 maart)

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

HR-Experts@rug.nl

Inschrijven

> Meld je hier aan

Laatst gewijzigd:29 september 2017 14:37