Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Workshop R&O gesprekken voor medewerkers

Inleiding

Voor een succesvol R&O gesprek heeft u als medewerker een belangrijke rol: reflecteren op behaalde en niet behaalde resultaten, de omstandigheden waaronder gefunctioneerd werd, de toekomst en talentontwikkeling.

Doel

Deze bijeenkomst geeft u inzicht in wat van u verwacht wordt en helpt u om deze gesprekken tot een succes te maken.

Doelgroep(en)

Medewerkers van de diensten en faculteiten.

Inhoud

  • Hoofdlijnen van de cyclus van R&O gesprekken
  • Doelen van de R&O gesprekken
  • Afspraken maken met de leidinggevende
  • Het R&O gespreksformulier
  • De rol van de medewerker
  • Jaarplan: afspraken over ontwikkeling

Docent(en)

Data en Locatie

Wordt nog bekend gemaakt

Kosten

Geen

Maximaal aantal deelnemers

15

Inlichtingen

Ruth van der Walle, loopbaanadviseur

Laatst gewijzigd:28 november 2018 11:00
printView this page in: English