Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Omgaan met agressief en grensoverschrijdend gedrag

Inleiding

Verbale en fysieke agressie op het werk. Het is niet aan de orde van de dag, maar komt toch meer voor dan we zouden willen.

In deze training leer je om te gaan met agressief of grensoverschrijdend gedrag in je werkomgeving. Dat kan fysiek agressief gedrag zijn, maar ook intimiderend, dreigend, boos of seksistisch gedrag. Agressief en/of grensoverschrijdend gedrag went nooit, maar je kunt wel leren ermee om te gaan. Hoe houd je controle over jezelf en de situatie? Dat staat centraal in de training.

NB Deze training is voor het eerst opgenomen in het aanbod van HR-experts en zal worden geëvalueerd aan de hand van de ervaringen van de deelnemers.

Doel

Na het volgen van de training kun je:

  • Benoemen wat het verschil is tussen geweld, agressie, grensoverschrijdend gedrag en vervelend gedrag.
  • Benoemen wat dit gedrag met je doet.
  • Benoemen wanneer je grens bereikt is.
  • Benoemen wat je kwaliteiten en beperkingen zijn in het omgaan met grensoverschrijdend/ongewenst gedrag.
  • Handelend optreden in praktische situaties.
  • Benoemen welke ondersteuning je nodig hebt in het omgaan met agressie (bijvoorbeeld van je leidinggevende).
  • Met collega’s (van andere afdelingen) ervaringen uitwisselen en op basis van die uitwisseling vaststellen welk gedrag toelaatbaar is en waar de grens ligt.

Doelgroep(en)

Medewerkers van de RUG die door de aard van hun werk of in de dagelijkse praktijk te maken hebben, of kunnen krijgen, met vormen van agressief of grensoverschrijdend gedrag.

NB Mocht u met een team deel willen nemen dan is het ook mogelijk deze training als maatwerk uit te voeren. Neem hiervoor contact op met Nickolet Boer (AMD) n.boer@rug.nl of Silvia Huisman (HR-Experts) s.huisman@rug.nl

Inhoud

Communicatieve vaardigheden, toegespitst op het omgaan met verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag. Aangeboden in een mix van theorie, oefenen met een trainingsacteur en indien van toepassing, het toetsen van eigen ervaringen (eigen casuïstiek).

Docenten

Trainer van het Wenckebachinstituut en trainingsacteur

Data en Locatie

2 dagdelen

Kosten

gratis

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Nickolet Boer (AMD) n.boer@rug.nl of Silvia Huisman (HR-Experts) s.huisman@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2018 14:52