Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Leiderschapsprogramma voor hoogleraren

Inleiding

  • Hoe combineer ik mijn wetenschappelijke loopbaan met het leidinggeven aan een basiseenheid/disciplinegroep?
  • Wat kan ik als hoogleraar van de Rijksuniversiteit verwachten en wat verwacht de organisatie van mij?
  • Hoe geef ik op een adequate en passende manier leiding aan professionals?
  • Hoe bewegen collega-hoogleraren zich door de organisatie?

In het aangeboden programma staan zowel inzichten in de universitaire organisatie als uw persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende centraal.
Voorafgaand aan het programma vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin u uw doelen en wensen aan de orde kunt stellen.

Doel

Na afloop van het programma heeft u meer inzicht gekregen in de universitaire organisatie en de besturingsstructuur.  
U heeft handvatten gekregen op het gebied van situationeel leidinggeven, het voeren van effectieve gesprekken en het begeleiden van veranderingen.
U heeft feedback gekregen op casuïstiek en kennisgemaakt met collega-hoogleraren.

Doelgroep(en)

Hoogleraren

Competenties

Zelfreflectie, omgevingsbewustzijn, verbindend leiderschap, coachen, sturen op resultaat, luisteren.

Inhoud

Beïnvloedingsstijlen.
Via een ingevulde vragenlijst krijgt u feedback over de door u gehanteerde stijl. Welke stijlen zijn er, en wat zijn voor- en nadelen van de diverse stijlen.

Veranderingsprocessen en uw rol als leidinggevende.
In welke fase bevindt zich uw vakgroep en wat betekent dat voor u als hoogleraar.

Situationeel leidinggeven.
Welke manieren zijn er en hoe gebruik ik ze effectief. Afhankelijk van taakvolwassenheid, competentie en motivatie van medewerkers zult u als leidinggevende op diverse manieren leiding geven.

Kennismaken met de strategie van de universiteit, de bestuursorganisatie en uw rol in het geheel.

Organisatiediagnose, u brengt uw eigen vakgroep in kaart.

Programma

Door interactie met een aantal sprekers uit de universiteit maakt u nader kennis met de (bestuurs-) organisatie en de strategie van de universiteit.
Een groot deel van het programma is ingeruimd voor u als leidinggevende. Dit betekent dat zowel modellen worden behandeld alsook eigen casuïstiek.
Oefenen en elkaar adviseren zijn tevens onderdeel van het programma.

Docenten

Barbara Takacs, Takacs & Verheijden
Gerald Lier, HR-Experts

Data

Voorjaar 2019
donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

Aan dit programma zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Gerald Lier

Extra informatiebron

www.takacs-verheijden.nl

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 10:05
printView this page in: English