Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Introductie valide en betrouwbare toetsvormen

Breid uw vaardigheden uit op het gebied van toetsing
Breid uw vaardigheden uit op het gebied van toetsing

Doelgroep Docenten die de kwaliteit van hun toetsen willen verhogen.
Niveau

* (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)

Met de afronding van deze module wordt u vrijgesteld voor het volgen van het onderdeel toetsen in de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.

Data U volgt deze training individueel;
Aanmelden is vereist
Studielast 10 uur
Boek Toetsen in het Hoger Onderwijs (2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke.
Kosten 150 euro excl. boekprijs
Certificaat Wanneer de ingeleverde en besproken opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Trainers Yta Beetsma en Dineke van Es

De cursus ‘Introductie valide en betrouwbare toetsvormen’ is onderdeel van de leergang 'Toetsen en Beoordelen'. U volgt deze training individueel via de Nestoromgeving. U neemt literatuur door (zie boek) en maakt opdrachten met betrekking tot uw eigen toetssituatie. Deze worden besproken in een bijeenkomst die tussentijds of aan het eind van de training ingepland kan worden.

In deze module worden hulpmiddelen aangereikt om de kwaliteit van toetsen in het toetsproces te borgen.

Als raamwerk gelden: 1) het RUG toetsbeleid uit 2014 waarin 15 vereisten zijn geformuleerd waaraan toetsing binnen de RUG moet voldoen, 2) de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie en 3) ontwerpen van een cursus volgens de principes van constructive alignment (beoogde leerresultaten, leeractiviteiten en beoordelingen zijn op één lijn).

De toepassing van de volgende hulpmiddelen wordt geoefend:

 • Reflectie op de formatieve en summatieve functies van toetsing,
 • (her)formuleren van leerdoelen met behulp van actieve werkwoorden,
 • kiezen van een taxonomie van vaardigheden (Dublin descriptoren),
 • categoriseren en classificeren van leerdoelen naar vaardigheidsniveau met behulp van actieve werkwoorden,
 • opstellen van een eenvoudige toetsmatrijs/specificatietabel (leerdoelen versus vaardigheidsniveau),
 • verantwoord kiezen van toetsvormen voor formatieve en summatieve doeleinden met behulp van de toetsmatrijs/specificatietabel,
 • reflectie op de zak/slaaggrens en regels binnen de faculteit en RUG,
 • beoordelen van de kwaliteit van een toets aan de hand van een eenvoudige toetsanalyse,
 • nagaan welke maatregelen zijn genomen om de validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie van de gekozen toetsvorm te borgen

Leerdoelen

Na de training kunt u:

 • toetsvormen voor formatieve en summatieve doeleinden verantwoord kiezen
 • de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen te borgen, toepassen in uw eigen situatie.
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English