Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Individueel Onderwijsontwerptraject (IOT)

IOT
Data Start in onderling overleg. Bij voorkeur drie maanden voor de start van het te (her)ontwerpen vak of college.
Niveau * (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)
Doelgroep Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen die hun vak of colleges willen (her)ontwerpen.
Studielast 40 uur
Kosten 700 euro
Contact Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Gabriëlle Visser


Door deel te nemen aan een Individueel Onderwijs Ontwerptraject (IOT) krijgt u ondersteuning bij het (her)ontwerpen van uw vak. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan er sprake van zijn dat u een nieuw vak gaat ontwikkelen, er veranderingen in het curriculum zijn waardoor u uw vak anders moet inrichten, u wilt andere werkvormen inzetten of u wilt graag algemene adviezen over hoe uw vak anders opgezet kan worden.

Via een ontwerpsjabloon en een serie gesprekken met een onderwijsadviseur maakt u op een gestructureerde manier keuzes.

Voorbeelden:
·         Wiki: studenten schrijven onder begeleiding van de docent het boek voor het vak
·         Studenten actief betrekken bij hoorcolleges
·         Samen Spaans leren via Blackboard collaborate
·         Op een efficiënte manier opdrachten geven in een vak met meer dan 300 studenten

Binnen het IOT bieden we een structuur en hulpmiddelen om in de toekomst het ontwerpproces zelfstandig te doorlopen. Dit begint bij de vragen vanuit de faculteit: waar bouwt uw vak op door, en in welke vakken wordt er doorgebouwd op de kennis en vaardigheden die uw studenten bij u opdoen? Dan doelen: Wat moet een student kunnen? Worden studenten met deze doelen voldoende uitgedaagd? Hoe gaat u zien of studenten deze doelen hebben bereikt? Toetsing (opdrachten) bieden een richtpunt voor studenten en sluiten bij een goed ontwerp aan op de doelen van het vak. Als helder is hoe studenten zich in uw vak gaan bewijzen (via de toets) volgen werkvormen en inhoud: wat gaat u doen om studenten te helpen deze doelen te halen en welke vakinhoud hoort daarbij?

Door doelen, toetsing en werkvormen met elkaar in overeenstemming te brengen maakt u een evenwichtig vakontwerp. Dit helpt het plannen van een vak, samenwerken tussen verschillende docenten, inpassen in het curriculum van de opleiding: kortom het verzorgen van goed en motiverend onderwijs voor studenten.

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 16:14
printOok beschikbaar in het: English