Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Fries

Duur: 26 uur (in 13 weken)
Studiebelasting: 2 lesuren (inclusief een pauze) en 2 uren zelfstudie per week.
Bedoeld voor:

De cursus is toegankelijk voor beginners, maar ook voor cursisten die al een (kleine) basis hebben. Het streefniveau van de cursus is daarmee flexibel, afhankelijk van het beginniveau.


In de taalcursussen Fries van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ligt de nadruk in eerste instantie op het spreken en verstaan van de Friese taal. Grammatica is in deze cursussen geen doel op zich, maar wordt gebruikt ter ondersteuning van de taalverwerving. Het verwerven van een basiswoordenschat neemt een belangrijke plaats in tijdens de taalcursussen.

Rooster

CEFR-niveau Periode Dag Tijd Inschrijven
0>A1
26 uur
september - december 2018 er is geen cursus tijdens deze periode
*Meld u aan voor de Talencentrumnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons cursusaanbod en onze diensten.


Tarieven

Cursus Student Korting Vol
0>A1 (26 uur) € 225* € 334* € 364*
*Inclusief reader

Instructietaal

Voertaal = doeltaal: de taal die de deelnemers willen leren is zoveel mogelijk de taal die tijdens de lessen wordt gebruikt: Fries. Wanneer nodig is de instructietaal Nederlands of Engels, afhankelijk van de groepssamenstelling. De cursus staat open voor Nederlandstaligen en anderstaligen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is bij de cursus inbegrepen.

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English