Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Formatieve feedback

Doelgroep Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen die binnen hun onderwijs formatieve feedback willen toepassen.
N.B. BKO/UTQ vereist.
Datum

Najaar 2018

Niveau ** (BKO/UTQ vereist)
Kosten 150 euro excl. literatuur: Toetsen in het Hoger Onderwijs (2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten-ten Brinke of Developing Effective Assessment in Higher Education (2011), onder redactie van S. Bloxham en P. Boyd.
Studielast 10 uur
Aantal deelnemers 6-8 deelnemers
Certificaat Wanneer de ingeleverde opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Voertaal Afhankelijk van de inschrijvingen: Nederlands/Engels

Wilt u weten hoe u het leren van uw studenten kunt bevorderen door het geven van formatieve feedback? De training ‘formatieve feedback’ brengt u op nieuwe ideeën en inzichten die u direct kunt toepassen in uw onderwijspraktijk.

In de training wordt op de volgende vragen ingegaan:
- Wat is (de functie van) formatieve feedback?
- Welke kwaliteitseisen worden aan formatieve feedback gesteld?
- Welke toepassingsmogelijkheden van formatieve feedback zijn er? (toetsen, opdrachten, peer review en peer assessment, interactie, zelfbeoordeling en gebruik van online tools)
- Hoe kunt u formatieve feedback in uw eigen onderwijs implementeren?

De training is onderdeel van de leergang 'Toetsen in het Hoger Onderwijs' in de Nestor omgeving. De benodigde informatie en materialen voor de training worden via Nestor beschikbaar gesteld. Uw zelfwerkzaamheid staat centraal en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw eigen onderwijssituatie.

Leeruitkomst:

Na de workshop kunt u de aangereikte instrumenten voor het geven van formatieve feedback toepassen in uw eigen onderwijssituatie.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English