Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Cursussen Nederlands voor Duitstaligen

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft taalcursussen Nederlands speciaal voor moedertaalsprekers van het Duits.

Het hele jaar door geven we standaard groepscursussen Nederlands op verschillende niveaus aan moedertaalsprekers van het Duits. Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor Duitstaligen, die vanwege de taalkundige overeenkomsten tussen het Duits en het Nederlands vaak sneller de Nederlandse taal kunnen leren dan anderstaligen uit andere taalgebieden.


Uw niveau > spreekuur

De algemene cursussen Nederlands voor anderstaligen van het Talencentrum worden beschreven in termen van het Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa , kunnen we taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar vergelijken en toetsscores interpreteren.

Let op: wanneer u zich voor een cursus wilt inschrijven en u nog niet eerder een cursus bij het Talencentrum heeft gevolgd, dan dient u eerst het spreekuur Nederlands te bezoeken voor een adviesgesprek. U kunt zich alleen inschrijven met een passend advies.

Inschrijvingsprocedure RUG-studenten en -personeel

Let op: internationale bachelor- en masterstudenten, PhDs en postdocs van de RUG dienen zich anders in te schrijven. Volg hiervoor de inschrijvingsprocedure.


Standaard groepscursussen Nederlandse voor Duitstaligen

CEFR start-
>streefniveau
Aantal
lesuren
Aantal
lesweken
Tarief
student | korting | vol
0>A2 26 13 € 220 | 339 | 369
0>B1 50 3 € 379 | 632,50 | 705
A2>B1 24 12 € 220 | 339 | 369
B1>B2 26 13

€ 220 | 339 | 369

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English