Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Opstellen en analyseren van toetsen met open vragen

Doelgroep Docenten die de kwaliteit van hun toetsen met open vragen willen verhogen.
Datum

Vaste datum: donderdag 6 december 2018 (9.30 - 12.30), zie de aparte aanmeldlink.
Ook is individueel aanmelden mogelijk.

Niveau

* (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)

Met de afronding van deze module wordt u vrijgesteld voor het volgen van het onderdeel toetsen in de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.
Studielast 10 uur
Boek Toetsen in het Hoger Onderwijs(2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke
Kosten 150 euro excl. boekprijs
Certificaat Wanneer de ingeleverde en besproken opdrachten en verwerkingsopdracht (vaste bijeenkomst) als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Trainers Yta Beetsma en Dineke van Es


De cursus 'Opstellen en analyseren van toetsen met open vragen' is onderdeel van de leergang 'Toetsen en Beoordelen'. U volgt deze training op 6 december 2018 of individueel via de Nestoromgeving. Uw eigen toetsing staat centraal.  U neemt literatuur door (zie boek) en maakt opdrachten die het toetsproces volgen. Bij de training op 6 december 2018 wordt een deel van de opdrachten besproken en daarna levert u een verwerkingsopdracht in over toetsanalyse. In het individuele traject worden de opdrachten besproken in een bijeenkomst, die tussentijds of aan het eind ingepland kan worden.

‘Hoe worden beoordelingscriteria voor open vragen opgesteld?’ en ‘Hoe formuleer je open vragen?’ Dit zijn vragen die onder andere in deze cursus aan bod komen.

In deze module worden hulpmiddelen aangereikt om de kwaliteit van toetsen in het toetsproces te borgen.

Als raamwerk gelden: 1) het RUG toetsbeleid uit 2014, waarin 15 vereisten zijn geformuleerd waaraan toetsing binnen de RUG moet voldoen, 2) de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie en 3) ontwerpen van een cursus volgens de principes van constructive alignment (beoogde leerresultaten, leeractiviteiten en beoordelingen zijn op één lijn).

Het toepassen van de volgende hulpmiddelen wordt geoefend:

 • (her) formuleren van leerdoelen met behulp van actieve werkwoorden,
 • kiezen van een taxonomie van vaardigheden (Dublin descriptoren),
 • categoriseren en classificeren van leerdoelen naar vaardigheidsniveau met behulp van actieve werkwoorden,
 • opstellen van een toetsmatrijs / specificatietabel (leerdoelen versus vaardigheidsniveau) en reflecteren of de juiste toetsvorm is gekozen,
 • tentamenvragen beoordelen op vormtechnische criteria
 • formuleren van verschillende vraagtypen,
 • reflectie op de zak / slaaggrens en regels binnen de faculteit en RUG,
 • valkuilen bij het nakijken en te nemen maatregelen,
 • reflectie op feedback aan studenten,
 • beoordelen van de kwaliteit van de eigen toets aan de hand van de ESI toetsanalyse,
 • formuleren van verbeteringen in de toets, cursus of leerdoelen aan de hand van de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid , transparantie en efficiëntie

Leerdoelen

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen met open vragen te borgen, toepassen in uw eigen situatie.

Opstellen van leerdoelen
Opstellen van leerdoelen
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English