Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Opstellen en analyseren van toetsen met gesloten vragen

Doelgroep Docenten die de kwaliteit van hun toetsen met gesloten vragen willen verhogen.
Datum Deze training is individueel te volgen. Aanmelden is vereist.
Niveau

* (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)

Met de afronding van deze module wordt u vrijgesteld voor het volgen van het onderdeel toetsen in de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.
Studielast 10 uur
Boek Toetsen in het Hoger Onderwijs (2017), onder redactie van H. van Berkel, A. Bax en D. Joosten- ten Brinke
Kosten 150 euro excl. boekprijs
Certificaat Wanneer de ingeleverde en besproken opdrachten als voldoende worden beoordeeld ontvangt u een certificaat.
Trainers Yta Beetsma en Dineke van Es

De cursus ‘Opstellen en analyseren van toetsen met gesloten vragen’ is onderdeel van de leergang 'Toetsen en Beoordelen'. U volgt deze training individueel via de Nestoromgeving. Uw eigen toetsing staat centraal.  U neemt literatuur door (zie boek) en maakt opdrachten, die het toetsproces volgen. De opdrachten worden besproken in een bijeenkomst die tussentijds of aan het eind ingepland kan worden.

'Hoe construeer je een toets met gesloten vragen?' en 'Hoe bepaal je de zak/slaaggrens bij een toets met gesloten vragen?' Deze vragen zullen onder andere in deze cursus aan bod komen.


In deze module worden hulpmiddelen aangereikt om de kwaliteit van toetsen in het toetsproces te borgen.

Als raamwerk gelden 1) het RUG toetsbeleid uit 2014 waarin 15 vereisten zijn geformuleerd waaraan toetsing binnen de RUG moet voldoen, 2) de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie en 3) ontwerpen van een cursus volgens de principes van constructive alignment (beoogde leerresultaten, leeractiviteiten en beoordelingen zijn op één lijn).

Het toepassen van de volgende hulpmiddelen wordt geoefend:

 • (her)formuleren van leerdoelen met behulp van actieve werkwoorden,
 • kiezen van een taxonomie van vaardigheden (Dublin descriptoren),
 • categoriseren en classificeren van leerdoelen naar vaardigheidsniveau met behulp van actieve werkwoorden,
 • opstellen van een toetsmatrijs / specificatietabel (leerdoelen versus vaardigheidsniveau) en reflecteren of de juiste toetsvorm is gekozen,
 • voor een eerder meerkeuze tentamen een specificatietabel opstellen,
 • tentamenvragen beoordelen op vormtechnische criteria,
 • formuleren van verschillende vraagtypen,
 • reflectie op de zak / slaaggrens en regels binnen de faculteit en RUG,
 • reflectie op feedback aan studenten,
 • beoordelen van de kwaliteit van de eigen toets aan de hand van de ESI toetsanalyse,
 • formuleren van verbeteringen in de toets, cursus of leerdoelen aan de hand van de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie

Leerdoelen

Na de training kunt u de aangereikte hulpmiddelen om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen met gesloten vragen te borgen, toepassen in uw eigen situatie.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English