Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Workshop Data en Privacy (AVG)

Duur: 1 dagdeel
Bedoeld voor: Medewerkers RUG: beheerders en gebruikers van datasets met persoonsgegevens, projectleiders en onderzoekers, aangezien zij te maken krijgen met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG).

Tarieven

Aanmelden

Medewerkers RUG: kosteloos

Cursusdata en Inschrijving

Contact: secretariaat CIT (050 - 36 39200)

Inclusief CIT-cursusdocumentatie.

Vorm

Aan de hand van het CIT-materiaal wordt, onder intensieve begeleiding, met discussie en oefeningen door de stof gegaan.

Globale inhoud

  • De Europese wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming
  • Rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG
  • Technische en organisatorische maatregelen

Inhoudsopgave
Workshop Data en privacy

Doel

Weten welke maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoord met gegevensbestanden om te gaan.

Voorkennis

Enige ervaring met gegevensbestanden is prettig, maar niet noodzakelijk.

Laatst gewijzigd:16 juli 2019 10:09