Skip to ContentSkip to Navigation

Centrale Medische Bibliotheek

UMCG
Centrale Medische BibliotheekZoeken

Gebruiksvoorwaarden digitale informatiebronnen

De digitale informatiebronnen zijn uitsluitend beschikbaar voor studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en bezoekers van de bibliotheeklocaties. Bij het gebruik van deze digitale informatiebronnen gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. We raden u aan deze goed door te lezen en in acht te nemen.

Toegang tot digitale informatiebronnen

De Bibliotheek van de RUG heeft voor de digitale informatiebronnen licentiecontracten afgesloten. De bronnen zijn hiermee, zoals genoemd, uitsluitend toegankelijk voor studenten en medewerkers van de RUG en bezoekers van bibliotheeklocaties. De toegang is geregeld via campustoegang. Dit betekent dat toegang mogelijk is op werkstations die geregistreerd zijn in het IP-domein van de Rijksuniversiteit Groningen en via authenticatie als medewerker of student van de RUG.

Gebruiksvoorwaarden, copyright en restricties

Voor de digitale informatiebronnen die de RUG aanbiedt gelden de volgende voorwaarden:

De gebruiker mag niet:

  • Gebruik maken van de digitale informatiebronnen buiten de academische context van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studie.
  • Commercieel gebruik maken van de digitale informatiebronnen.
  • De digitale informatiebronnen gebruiken voor een instelling of onderneming buiten de RUG (waaraan hij is verbonden).

Daarnaast gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Het printen en downloaden van losse artikelen en delen van hoofdstukken van e-books mag uitsluitend voor eigen gebruik.
  • Het systematisch downloaden, verspreiden, afdrukken of opslaan van substantiële delen van de digitale informatiebronnen is verboden.
  • Het openbaar maken van gelicentieerd materiaal via internet of elektronische netwerken is verboden.
  • De algemeen geldende copyrightregels voor gebruik van elektronische media.

Overtreding van de gebruiksvoorwaarden

Overtredingen die de Bibliotheek vaststelt of waarop zij door de uitgevers wordt geattendeerd worden onmiddellijk onderzocht. Bij vaststelling van overtreding van de gebruiksvoorwaarden wordt de gebruiker hierover benaderd. De directie van de Bibliotheek zal het faculteitsbestuur of instituut waaronder de gebruiker ressorteert inlichten. Mogelijke juridische of financiële consequenties komen voor rekening van de overtreder van de licentievoorwaarden. Overtreding van de gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat toegang tot de betreffende informatiebron door de uitgever voor de gehele RUG wordt dichtgezet.

Laatst gewijzigd:24 augustus 2016 13:02
printView this page in: English