Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus FryslânStuderen bij Campus FryslânStuderen bij Campus Fryslân

Governance and Law in Digital Society

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. Veiligheid en digitalisering betreft niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Het betreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals de handhaving van de offline én online openbare orde. Welke positie neemt de overheid in dat netwerk in? De master track Governance and Law in Digital Society gaat dieper in op deze vraagstukken, waarbij het cross-sectorale thema veiligheid in een digitale samenleving is.

Over de master

De opleiding is interdisciplinair van karakter en combineert recht en bestuurskunde met veiligheidsvraagstukken. Afgestudeerden van de opleiding kunnen als beleidsmedewerker, juridisch adviseur of cybercrimespecialist aan het werk bij overheidsinstanties, onderzoeks- en adviesbureaus en non-gouvernementele organisaties. In de markt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingen te duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking met de 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige) masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou als student voor op deze arbeidsmarkt.

De mastertrack wordt aangeboden door de RUG/Campus Fryslân, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de Thorbecke Academie van NHL Hogeschool. De mastertrack Governance & Law in Digital Society is een verbinding tussen drie disciplines: het recht, de bestuurskunde en de veiligheidsvraagstukken. Deze combinatie maakt de mastertrack uniek in Nederland. De mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’ in Leeuwarden is een nieuwe afstudeerrichting van de Groningse master Recht en Bestuur (Juridische Bestuurskunde).

Governance and Law in Digital Society
Governance and Law in Digital Society
Laatst gewijzigd:16 juli 2018 11:39
printView this page in: English