Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus FryslânOver Campus Fryslân

Wetenschapsprijs Campus Fryslân

In maart 2017 zal de Wetenschapsprijs Campus Fryslân voor het eerst worden uitgerijkt. De Wetenschapsprijs Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. De prijs zal tweejaarlijks worden uitgerijkt. Het doel van de Wetenschapsprijs: het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland, maar (inter)nationale uitwerking heeft: global challenges, local solutions.

Kandidaatstelling

Elke instelling die het Hoger Onderwijs Akkoord Friesland (HOAF) heeft ondertekend kan, in het jaar dat de Campus Fryslân Wetenschapsprijs aan een kandidaat van haar kennisinstelling kan worden toebedeeld, drie kandidaten aan het beoordelende college voor de prijs voorstellen.

In aanmerking komt:

  1. Wetenschappelijk onderzoek dat in de twee voorafgaande kalender jaren aan de sluitingsdatum is gepubliceerd;
  2. De resultaten van het onderzoek moeten een link hebben met Friesland.
  3. De wetenschapper is 35 jaar of jonger (op het moment van sluitingsdatum van het indienen van het voorstel, 31 januari 2017).
  4. Is gepromoveerd of promotie in zicht heeft (de datum van promotie is bekend).

Jury

De jury is geïnstalleerd en bestaat uit prof. dr. Hanny Elzinga (Decaan Honours College Rijksuniversiteit Groningen, namens RUG/Campus Fryslân, voorzitter), dr. Marijn Molema (Fryske Akademy, namens de provincie Fryslân), Milan van der Meulen (ondernemer bij Enie.nl, namens de gemeente Leeuwarden).

Prijzengeld

De te ontvangen prijs is in totaal 10.000 euro. Deze is opgeknipt in twee stukken. 8.000 euro is voor de onderzoeker te besteden aan onderzoek of het organiseren van een wetenschappelijk congres rond zijn of haar thema. De overige 2.000 euro is voor de onderzoeker zelf als aanmoediging.

Procedure en nominatieformulier

Hier treft u de link naar de procedure van de wetenschapsprijs en het nominatieformulier aan. Het nominatieformulier kunt u downloaden en invullen. De drie genomineerden kunt u tot 31 januari 2017 voordragen door het nominatieformulier in te vullen en te mailen naar: campusfryslan@rug.nl

Laatst gewijzigd:03 oktober 2017 16:38