Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Waarom Fryslân de Randstad niet is en ook niet hoeft te zijn

In gesprek met promovendus Jasper Meekes

In Fryslân vind je rust, ruimte en landschap. Allerlei kwaliteiten die deze provincie tot een aantrekkelijke regio maken voor toeristen. Met zijn onderzoek verdiept Jasper Meekes zich in de werking en toekomst van de leisure economie. “De leisure economie is erg interessant, omdat deze economie heel veel verschillende dingen integreert,” aldus Jasper, “het is een heel divers onderwerp.”

Concurreren met de Randstad is niet nodig
Het onderzoek dat hij doet komt voort uit ontwikkelingen die gaande zijn in Friesland als provincie en heel Noord-Nederland. Deze hele regio krijgt te maken met bevolkingskrimp, wat volgens Jasper ook gepaard gaat met economische krimp. Volgens hem kan Noord-Nederland niet concurreren met de Randstad. Daarvoor heeft de Randstad teveel voordelen. Als regio kun je volgens Jasper wel op andere gebieden concurreren met de Randstad. “Dan heb je het over de rust, de ruimte, het landschap. Allerlei kwaliteiten die voortkomen uit het feit dat Friesland juist niet de Randstad is,” vertelt Jasper. Economische ontwikkelingen kun je hiermee op een bepaald niveau houden, waardoor je hier uiteindelijk wel werkgelegenheid kunt bieden.

Balans tussen ontwikkeling economie en herbergen kwaliteit
De vraag die Jasper met zijn onderzoek beantwoord wil zien, is hoe je op deze ontwikkelingen kunt inspringen door een leisure economie toe te passen. “Het is een complex onderwerp, omdat je een balans moet vinden tussen het stimuleren van economische ontwikkeling, maar ook het behouden van de kwaliteit waar de samenleving en de economie op gestoeld is,” legt Jasper uit. Hierbij kan volgens hem gedacht worden aan culturele aspecten en landschappelijke kwaliteiten. Deze kunnen verloren gaan door de komst van veel toerisme.

In zijn onderzoek gaat Jasper de komende vier jaar kijken naar verschillende regio’s in Friesland met een sterke leisure economie, zoals de eilanden en de Friese meren en hoe deze zich verhouden tot minder aantrekkelijke regio’s voor toerisme, zoals de Friese kust. “Ik ga kijken hoe de verbanden liggen tussen de leisure economie en ecologie, samenleving, natuur en het politieke speelveld,” vertelt Jasper.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 15:14